Przeciwko uzależnieniom - 2013 - Szkoła Policji w Pile

Przeciwko uzależnieniom

Data publikacji 20.11.2013

Wykładowca Zakładu Służby Prewencyjnej nadkom. Tomasz Ratajczak gościł w Zespole Szkół Katolickich im. św. S. Faustyny Kowalskiej w Trzciance.

Przeciwko uzależnieniom Wykładowca Zakładu Służby Prewencyjnej nadkom. Tomasz Ratajczak gościł w Zespole Szkół Katolickich im. św. S. Faustyny Kowalskiej w Trzciance. Celem wizyty była organizacja spotkań z młodzieżą w ramach „Tygodnia przeciw uzależnieniom” dotyczących alternatywnych zachowań ryzykownych.
W trakcie spotkań wykładowca Szkoły Policji zapoznał uczestników z problematyką odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karalne oraz przejawy demoralizacji. Szczególną uwagę poświęcono kwestii uzależnień od środków działających podobnie do alkoholu. W czasie spotkań nadkom. Tomasz Ratajczak nie ograniczył się tylko do wskazania zagrożeń związanych z naruszaniem prawa, ale również przedstawił propozycję właściwego wykorzystania wolnego czasu i spożytkowania energii. Wspólnie z trenerem trzcianeckiego klubu bokserskiego „Champion” wziął udział w pokazowym treningu boksu, opowiadając jednocześnie o pozytywnych aspektach uprawiania sportu i promując tym samym tężyznę fizyczną.

Przeciwko uzależnieniom Przeciwko uzależnieniom Przeciwko uzależnieniom Przeciwko uzależnieniom

autor: Mariusz Macierzyński

(20.11.13)