Odpowiedzialność dyscyplinarna po raz czwarty

Data publikacji 08.11.2013

„Zbieg różnego rodzaju odpowiedzialności represyjnej w służbach mundurowych” - to tytuł kolejnego, czwartego już seminarium, poświęconego odpowiedzialności ...

Odpowiedzialność dyscyplinarna po raz czwarty „Zbieg różnego rodzaju odpowiedzialności represyjnej w służbach mundurowych” - to tytuł kolejnego, czwartego już seminarium, poświęconego odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych, które odbyło się 7 listopada br. w Szkole Policji w Pile.

W trakcie obrad przedstawiono następujące referaty:

  • „Zbieg sankcji dyscyplinarnych z innymi sankcjami represyjnymi w służbach mundurowych” (prof. zw. dr hab. dr h.c. Andrzej J. Szwarc, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
  • „Odpowiedzialność dyscyplinarna policjanta za przewinienia dyscyplinarne wypełniające znamiona przestępstw pozostających w zbiegu" (SSN Wiesław Kozielewicz) ,
  • „Węzłowe problemy odpowiedzialności dyscyplinarnej żołnierzy” (prof. dr hab. Katarzyna Dudka, Uniwersytet im. Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie) ,
  • „Aksjomatyczna podstawa zbiegu przestępstw i deliktów dyscyplinarnych w służbach mundurowych” (dr Piotr Jóźwiak, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu) ,
  • „Zbieg odpowiedzialności administracyjno - karnej z innego rodzaju odpowiedzialnością represyjną w służbach mundurowych” (adw. Dawid Korczyński, Uniwersytet Warszawski) ,
  • „Zbieg deliktu dyscyplinarnego z przestępstwem lub wykroczeniem popełnionym przez policjanta. Odpowiedzialność za naruszenie wizerunku Policji” (mł. insp. Sebastian Maj Komenda Wojewódzka Policji w Opolu) ,
  • „Zbieg odpowiedzialności dyscyplinarnej z odpowiedzialnością za wykroczenie w służbach mundurowych” (dr Anna Korzeniewska - Lasota, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski) ,
  • W kwestii przedawnienia karalności deliktu dyscyplinarnego policjanta relewantnego prawnokarnie” (dr Barbara Janusz-Pohl, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) ,
  • „Prowadzenie postępowań dyscyplinarnych, w oparciu o dowody zebrane podczas postępowań karnych, w kontekście zbiegu czynów przestępczych z przewinieniami dyscyplinarnymi” (st. asp. Błażej Dulat, Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Województwa Wielkopolskiego) .

W seminarium wzięło udział ponad 80 osób, wśród których nie zabrakło przedstawicieli Sądu Najwyższego, środowisk naukowych (Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu, Wyższej Szkoły Biznesu w Pile), Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i jednostek organizacyjnych Policji (Komendy Głównej Policji, garnizonów wojewódzkich i powiatowych, szkół) - ekspertów, teoretyków i praktyków.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Piły Janusz Kubiak, Przewodniczący Wydziału IV Izby Karnej Sądu Najwyższego – SSN Wiesław Kozielewicz, Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Pile doc. dr Ireneusz Adamczak, prof. zw. dr hab. dr h.c. Andrzej J. Szwarc i prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Katarzyna Dudka z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, Dyrektor Instytutu Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu dr Bartłomiej Wróblewski, mł. insp. Sebastian Maj - naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Opolu, autor książki „Postępowanie dyscyplinarne w służbach mundurowych”.
Podczas obrad prelegenci poruszali wiele interesujących zagadnień dot. postępowań dyscyplinarnych w służbach mundurowych, w szczególności w aspekcie zbiegu odpowiedzialności. Podczas dyskusji wymieniano się spostrzeżeniami i doświadczeniami dot. prowadzenia postępowań dyscyplinarnych oraz aktualnego stanu orzecznictwa w tym zakresie.

Odpowiedzialność dyscyplinarna po raz czwarty Odpowiedzialność dyscyplinarna po raz czwarty Odpowiedzialność dyscyplinarna po raz czwarty Odpowiedzialność dyscyplinarna po raz czwarty
Odpowiedzialność dyscyplinarna po raz czwarty Odpowiedzialność dyscyplinarna po raz czwarty Odpowiedzialność dyscyplinarna po raz czwarty Odpowiedzialność dyscyplinarna po raz czwarty

autor: Krzysztof Opaliński

(08.11.13)

Powrót na górę strony