Szkolenia specjalistyczne PG - 2013 - Szkoła Policji w Pile

Szkolenia specjalistyczne PG

Data publikacji 07.11.2013

Zakończyła się kolejna edycja szkolenia specjalistycznego w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej. W bieżącym roku w pilskiej Szkole zrealizowane ...

Szkolenia specjalistyczne PG Zakończyła się kolejna edycja szkolenia specjalistycznego w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej. W bieżącym roku w pilskiej Szkole zrealizowane zostały dwie edycje takiego doskonalenia, w którym uczestniczyło łącznie 80 słuchaczy.

Przedsięwzięcie realizowane było w oparciu o nowy program, opracowany przez zespół powołany decyzją Komendanta Głównego Policji. Podczas 20 dni szkoleniowych (160 godz. lekcyjnych), słuchacze nabywali i pogłębiali wiedzę, doskonalili umiejętności z zakresu wybranych elementów procesu wykrywczego w sprawach gospodarczych, kluczowych obszarów przestępczości gospodarczej (przestępczości o charakterze ekonomicznym, przestępczości ubezpieczeniowej, przestępczości związanej z sektorem gospodarczym, przestępczości związanej z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych, przestępstw prania pieniędzy, przestępczości przeciwko finansowym interesom UE, cyberprzestępczości, przestępczości związanej z naruszeniem praw własności przemysłowej oraz intelektualnej, przestępczości przeciwko środowisku, przestępczości związanej z wyrobami farmaceutycznymi oraz medycznymi, przestępczości podatkowej i celnej, przestępczości związanej z zamówieniami publicznymi), a także taktyki zwalczania przestępczości gospodarczej.

Szkolenia specjalistyczne PG Proces dydaktyczny wspierali przedstawiciele jednostek terenowych Policji: KWP w Szczecinie, KWP w Gorzowie Wielkopolskim, CBŚ oraz bankowości. Przedsięwzięcie stanowiło bardzo duże wyzwanie dla kadry dydaktycznej Zakładu Służby Kryminalnej, a przygotowanie materiałów do realizacji zajęć, wymagało stałego kontaktu z wydziałami jednostek Policji realizującymi zadania z zakresu przestępczości gospodarczej.

Komendant Szkoły w sposób szczególny podziękował słuchaczom kursu: nadkom. Mirosławowi Walczyńskiemu, asp. Jaroniemu Bogdanowi, mł. asp. Piotrowi Maliszewskiemu, sierż. sztab. Jackowi Herokowi oraz sierż. sztab. Jakubowi Kasprzakowi za postawę zaprezentowaną podczas pobytu w Szkole Policji w Pile, aktywność w działalności samorządu szkolnego słuchaczy oraz pracę wolontaryjną na rzecz społeczności lokalnej, a także udział w organizacji akcji honorowego oddawania krwi.

Zapewne takie szkolenia, z uwagi na kryminalny profil szkoły, znajdą swoją kontynuację w przyszłym roku.

autor: Marzena Brzozowska

(07.11.13)