Kradzież sygnału telewizyjnego - 2013 - Szkoła Policji w Pile

Kradzież sygnału telewizyjnego

Data publikacji 06.11.2013

Kradzież sygnału telewizyjnego to nie tylko kradzież dóbr intelektualnych, ale wiąże się z nią też niejednokrotnie dewastacja mienia. Na piractwie telewizyjnym ...

Kradzież sygnału telewizyjnego Kradzież sygnału telewizyjnego to nie tylko kradzież dóbr intelektualnych, ale wiąże się z nią też niejednokrotnie dewastacja mienia. Na piractwie telewizyjnym tracą wszyscy: zarówno legalni abonenci (pogarsza się jakość sygnału i pojawiają przerwy w jego nadawaniu), nadawcy programów telewizyjnych i ich licencjodawcy (ograniczenie wpływów z tytułu praw autorskich licencjonowanych i nadawanych programów), dystrybutorzy programów - telewzje kablowe i satelitarne (wzrost kosztów eksploatacji sieci, przerwy w nadawaniu progrmów, ograniczenie wpływów z abonamentu), a także Skarb Państwa - zmniejszenie wpływów z tytułu podatków od firm.
Zbigniew Taraś i Dariusz Poniatowski - przedstawiciele Stowarzyszenia Dystrybutorów Prgramów Telewizyjnych SYGNAŁ podczas dwudniowych spotkań przedstawili słuchaczom kursu zawodowego podstawowego problematykę kradzieży sygnału telewizyjnego: regulacje prawne w tym zakresie oraz sposoby ujawniania i ścigania jego sprawców.

autor: Krzysztof Opaliński

(06.11.13)