Ruszamy z Turniejem

Data publikacji 05.11.2013

Powołany decyzją nr 175/13 Komendanta Szkoły Policji w Pile insp. Jerzego Powieckiego zespół do spraw organizacji VI Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych ...

Ruszamy z Turniejem Powołany decyzją nr 175/13 Komendanta Szkoły Policji w Pile insp. Jerzego Powieckiego zespół do spraw organizacji VI Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych pracuje już od kilku miesięcy. Pod kierownictwem przewodniczącego – mł. insp. Piotra Gacy, dokonał zmian w Regulaminie Turnieju.

W przyszłorocznej edycji Turnieju mogą wziąć udział szkoły ponadgimnazjalne, w których prowadzone są klasy o profilu policyjnym i które na dzień zgłoszenia zakończyły przynajmniej jeden cykl kształcenia klas o tym profilu (maturzyści) - (§ 1, pkt 3).
Dyrektor szkoły, pragnącej wziąć udział w Turnieju do 15 stycznia 2014 r. powinien przesłać zgłoszenie na adres pilskiej Szkoły Policji na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu (§ 2, pkt 1). W Turnieju może wziąć udział maksymalnie 25 reprezentacji, w tym współorganizator Turnieju (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile) i reprezentacje, które zajęły miejsca od pierwszego do trzeciego w poprzedniej edycji Turnieju oraz, z uwagi na Jubileusz 60-lecia pilskiej Szkoły Policji, reprezentacje, które wzięły udział w każdej z poprzednich edycji. W przypadku większej liczby zgłoszeń, pozostałe reprezentacje wyłonione zostaną w drodze eliminacji, w oparciu o test wiedzy (§ 2, pkt 2 i 3).

W przyszłorocznej edycji rozegrane zostaną następujące konkurencje:

  • sprawdzian obejmujący ogólną wiedzę o Policji,
  • test sprawności fizycznej (tor przeszkód),
  • test umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • test umiejętności strzeleckich.

Na zgłoszenia reprezentacji czekamy do 15 stycznia 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Aktualności dotyczące Turnieju będą publikowane na stronie internetowej Szkoły Policji w Pile.
Informacji udzielają także: podinsp. Dorota Witkowska - tel. (67) 352 21 60, tel. kom. 695 820 161, faks 67 352 23 27, podinsp. Wojciech Thiel - tel. (67) 352 24 23, tel. kom. 605 597 988.

autor: Anna Fons

(05.11.13)

Powrót na górę strony