Projekt dla Mołdawii - 2013 - Szkoła Policji w Pile

Projekt dla Mołdawii

Data publikacji 30.10.2013

Szkoła Policji w Pile, wspólnie z Biurem Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji, przygotowuje się do realizacji komponentu szkoleniowego ...

Szkoła Policji w Pile, wspólnie z Biurem Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji, przygotowuje się do realizacji komponentu szkoleniowego „Zaawansowane metody zarządzania informacjami, stosowane w ramach europejskich standardów wywiadu kryminalnego, struktura wywiadu kryminalnego w Policji polskiej”, który jest częścią projektu pt. „Nowoczesne metody kryminalistyczne oraz wybrane aspekty i techniki szkolenia w Policji jako narzędzie wykorzystywane w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości”. Projekt, którego koordynatoorem jest Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, współfinansowany jest w ramach programu współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 r., i skierowany jest dla organów ścigania Republiki Mołdawii.
W dniu 28 października br. Szkoła Policji w Pile gościła przedstawicieli Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji: insp. Waldemara Ignaczaka zastepcę dyrektora BSK KGP i mł. insp. Marię Halczyj-Siwecką lidera ww. komponentu szkoleniowego.
Goście uczestniczyli w spotkaniu roboczym Zespołu powołanego do organizacji i realizacji tego przedsięwzięcia w Szkole Policji w Pile. Celem wizyty było omówienie programu szkolenia i pobytu uczestników w naszej Szkole. Spotkanie poprowadziła przewodniczaca Zespołu podinsp. Marzena Brzozowska.
W projekcie szkoleniowym, który odbędzie się jesienią 2014 r., weźmie udział 10 fukcjonariuszy policji kryminalnej Republiki Mołdawii. Ze strony polskiej Policji, jako prelegenci, udział w szkoleniu weźmie 8 wykładowców Zakładu Służby Kryminalnej pilskiej Szkoły oraz funkcjonariusze z Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji.

autor: Agata Madaj-Bukowska, Janusz Trzyna

(30.10.13)