Spotkanie z BOA - 2013 - Szkoła Policji w Pile

Spotkanie z BOA

Data publikacji 11.09.2013

Korzystając z obecności w naszej szkole przedstawicieli Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, podkom. Wojciech Kur zorganizował ...

Spotkanie z BOA Korzystając z obecności w naszej szkole przedstawicieli Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, podkom. Wojciech Kur zorganizował dla słuchaczy kompanii 3 spotkanie z jednym z instruktorów i operatorów wydziału bojowego BOA.
Obecność funkcjonariusza wzbudziła olbrzymie zainteresowanie słuchaczy. Podczas blisko dwugodzinnej wizyty ze strony audytorium padło wiele pytań. Gość przedstawił jawne elementy związane z procesem rekrutacji, szkolenia i służby w tej formacji. Zaprezentował elementy ekwipunku i uzbrojenia stanowiące indywidualne wyposażenie operatorów BOA.
W maju 2008 roku w Komendzie Głównej Policji reaktywowano Biuro Operacji Antyterrorystycznych jako centralnej jednostki AT w Polsce. Zadaniem BOA KGP jest między innymi przeciwdziałanie terroryzmowi i jego fizyczne zwalczanie oraz organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie działań Policji w tym zakresie. Biuro wykonuje zadania specjalnej jednostki interwencyjnej i współpracuje ze specjalnymi jednostkami interwencyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej w sytuacjach kryzysowych.

autor: Artur Godlewski

(11.09.13)