Sierpniowa inauguracja - 2013 - Szkoła Policji w Pile

Sierpniowa inauguracja

Data publikacji 29.08.2013

Ledwie przebrzmiały echa zakończenia kursu podstawowego i pożegnania 79 absolwentów, a już dziś miała miejsce uroczysta inauguracja ...

Sierpniowa inauguracja Ledwie przebrzmiały echa zakończenia kursu podstawowego i pożegnania 79 absolwentów, a już dziś miała miejsce uroczysta inauguracja nowego kursu podstawowego. Po złożeniu ślubowania w macierzystych jednostkach, szkolenie podstawowe rozpoczęło 62 policjantów garnizonów wielkopolskiego i lubuskiego. Przed nimi udział w 992 godzinach zajęć dydaktycznych w trakcie 127 dni szkoleniowych, przed planowanym na 3 marca przyszłego roku egzaminem kończącym szkolenie.
Treść merytoryczna programu szkolenia dotyczy m.in. ustalania okoliczności zdarzeń i zabezpieczenia ich miejsca, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz podejmowania interwencji, poszukiwania osób i rzeczy oraz ujawniania sprawców przestępstw, podejmowania czynności wobec uczestników ruchu drogowego, wykonywania czynności w sprawach o wykroczenia, szkolenia strzeleckiego oraz taktyki i technik interwencji.

Sierpniowa inauguracja Sierpniowa inauguracja Sierpniowa inauguracja Sierpniowa inauguracja
Sierpniowa inauguracja Sierpniowa inauguracja Sierpniowa inauguracja Sierpniowa inauguracja

autor: Wojciech Thiel

(29.08.13)