Drugi w tym roku - 2013 - Szkoła Policji w Pile

Drugi w tym roku

Data publikacji 09.08.2013

Dziewiętnaścioro osób z garnizonów: pomorskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, lubelskiego, dolnośląskiego, śląskiego i mazowieckiego odebrało dziś ...

Drugi w tym roku Dziewiętnaścioro osób z garnizonów: pomorskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, lubelskiego, dolnośląskiego, śląskiego i mazowieckiego odebrało dziś z rąk zastępcy komendanta Szkoły mł. insp. Piotra Gacy świadectwa ukończenia kursu specjalistycznego w zakresie metodyki nauczania dla osób prowadzących lokalne doskonalenie zawodowe. Było to już drugie tego typu szkolenie przeprowadzone w bieżącym roku w pilskiej Szkole.
Na tego rodzaju kurs kierowani są policjanci z jednostek organizacyjnych Policji realizujący zajęcia w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego. Celem tego 5-dniowego kursu jest m.in. pogłębienie wiedzy oraz nabycie umiejętności z zakresu planowania, programowania, przygotowania doskonalenia zawodowego lokalnego oraz organizowania procesu kształcenia. W celu przygotowania się do realizacji zajęć praktycznych, słuchacze indywidualnie realizują jednostkę lekcyjną z wybranej przez siebie tematyki. Ma to na celu kształcenie umiejętności metodycznych związanych z realizacją zajęć.

Drugi w tym roku Drugi w tym roku Drugi w tym roku Drugi w tym roku

autor: Wojciech Thiel

(09.08.13)