W podniosłej atmosferze

Data publikacji 29.07.2013

Na dzień przed uroczystymi obchodami Święta Policji w Szkole Policji w Pile pożegnaliśmy 79 absolwentów szkolenia zawodowego.

W podniosłej atmosferze Na dzień przed uroczystymi obchodami Święta Policji w Szkole Policji w Pile pożegnaliśmy 79 absolwentów szkolenia zawodowego.
Sześciomiesięczny pobyt poświęcili nabywaniu podstawowych kwalifikacji, umożliwiających realizację zadań służbowych na podstawowych stanowiskach w pionie prewencji, w tym m.in.: ustalaniu okoliczności zdarzeń i zabezpieczaniu ich miejsca, zapewnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowaniu interwencji, poszukiwaniu osób i rzeczy. Ponadto, program zakładał także kształtowanie umiejętności z zakresu ujawniania sprawców przestępstw, pełnienia służby w konwojach i pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, podejmowania czynności wobec uczestników ruchu drogowego oraz taktyki i technik interwencji.
Dzisiejsza uroczystość miała wyjątkowy przebieg. Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu nadkom. Hubert Haegenbarth złożył w imieniu Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu gratulacje za wykazaną postawę słuchaczom: post. Marcinowi Seweryniakowi i post. Łukaszowi Kurzawie. W trakcie przepustki zatrzymali oni mężczyznę, który w środku komunikacji publicznej posługiwał się bronią gazową, na którą nie miał wymaganego zezwolenia. Kolejne wykonane czynności pozwoliły na ustalenie i zatrzymanie sprawcy kradzieży i rozbojów. Postawa tych policjantów jest najlepszym wzorem do naśladowania na dochowanie przysięgi, którą złożyli wstępując w szeregi Policji.

W podniosłej atmosferze W podniosłej atmosferze W podniosłej atmosferze W podniosłej atmosferze

autor: Artur Godlewski

(29.07.13)

Powrót na górę strony