Święto Policji

Data publikacji 26.07.2013

Punktualnie o godz. 8.00 rano kierownicy komórek organizacyjnych Szkoły na czele z kierownictwem Szkoły złożyli kwiaty i ...

Święto Policji Punktualnie o godz. 8.00 rano kierownicy komórek organizacyjnych Szkoły na czele z kierownictwem Szkoły złożyli kwiaty i oddali hołd pod tablicą upamiętniającą 75. rocznicę powołania Policji oraz pamięć policjantów poległych na służbie w latach 1919 – 1994, rozpoczynając obchody Święta Policji w Szkole Policji w Pile.

Ich główna część miała miejsce kilka godzin później w szkolnej auli. Zainicjował je podinsp. Arkadiusz Bajerski, który złożył meldunek o gotowości komendantowi Szkoły insp. Jerzemu Powieckiemu. W obchodach uczestniczyli m.in. dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji podinsp. Paweł Suchanek, zaproszeni goście, m.in.: Mirosław Mantaj – starosta pilski, Krzysztof Szewc – pierwszy zastępca prezydenta miasta Piły, Jerzy Wiewiórka – prezes Sądu Rejonowego w Pile, mł. bryg. Rafał Mrowiński – komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pile, mł. insp. Roman Sławiński – zastępca komendanta powiatowego Policji w Pile, prof. Donat Mierzejewski – rektor PWSZ w Pile, ks. dr Władyslaw Nowicki – kapelan Szkoły, kadra, funkcjonariusze i pracownicy Szkoły oraz przedstawiciele służb mundurowych regionu, związków zawodowych i instytucji, z którymi współpracujemy.

Podczas uroczystości komendant Powiecki, w swoim przemówieniu zwrócił uwagę, że dzisiejsze święto to powód do dumy, ale także zobowiązanie. Służba w Policji wymaga wielu poświęceń. Niejednokrotnie tych największych. Taki zawód wybraliśmy, ponieważ służba dla społeczeństwa to ogromna satysfakcja. Trud włożony w realizację powierzonych nam zadań jest nagradzany przez uznanie społeczeństwa. Właśnie w takim dniu jak dzisiaj otrzymujemy to, co najważniejsze – uznanie i wdzięczność ze strony licznie przybyłych przedstawicieli mieszkańców naszego miasta i powiatu. Komendant przypomniał ponadto, że celem Szkoły Policji w Pile jest przygotowanie nowo przyjętych policjantów do służby, ale również doskonalenie umiejętności tych wszystkich, którzy uczestniczą w wielu kursach specjalistycznych. Tylko dobrze wyszkolony policjant jest w stanie sprostać wszelkim zadaniom, które stawia przed nim codzienna służba, dlatego staramy się, by każdy absolwent opuszczający pilską szkołę był jak najlepiej przygotowany do wykonywania zadań służbowych. Służy temu profesjonalnie przygotowana kadra oraz baza dydaktyczno-logistyczna, którą na bieżąco dostosowujemy do trendów współczesnej dydaktyki.

Na zakończenie insp. Powiecki podziękował policjantom, pracownikom Policji, emerytom i rencistom policyjnym oraz władzom samorządowym za współpracę. Złożył życzenia sukcesów oraz wszelkiej pomyślności zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym wszystkim policjantom, pracownikom, słuchaczom Szkoły oraz ich rodzinom. Zaproszeni goście w swoich przemówieniach również nie szczędzili słów uznania zarówno dla Szkoły, jak i całej naszej formacji.

Z obchodami Święta Policji nieodłącznie związane są akty mianowania na wyższe stopnie służbowe, odznaczenia i wyróżnienia. W tym roku otrzymali je:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczył:

„Medalem Złotym za Długoletnią Służbę”:

 • podinsp. Marka Rychla - wykładowcę Zakładu Prawa
 • Elżbietę Smęt - specjalistę Wydziału Finansów
 • Aurelię Piekarską - specjalistę Sekcji Żywnościowej
 • Bogdana Koniszewskiego - stolarza Wydziału Zaopatrzenia
 • Sławomira Kaczmarka - konserwatora Wydziału Zaopatrzenia
 • Karola Mroza - ślusarza Wydziału Zaopatrzenia
 • Stanisława Ilinicza - pracownika gospodarczego Wydziału Zaopatrzenia
 • Marię Smolczewską - operatora urządzeń pralniczych Wydziału Zaopatrzenia

„Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę”:

 • podinsp. Dorotę Witkowską - kierownika Sekcji Prezydialnej
 • podinsp. Leszka Gruntkowskiego - wykładowcę Zakładu Prawa
 • podinsp. Annę Podgórską - wykładowcę Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia
 • podinsp. Arkadiusza Bajerskiego - eksperta Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych
 • nadkom. Grzegorza Kuziemskiego - mł. wykładowcę Zakładu Interwencji Policyjnych
 • Lucynę Gruntkowską – st. referenta Sekcji Prezydialnej

„Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę”:

 • podinsp. Agnieszkę Kozłowską-Kordy - naczelnika Wydziału Kadr
 • podinsp. Roberta Kreczmera - wykładowcę Zakładu Kryminalnego
 • podkom. Artura Mazura - mł. wykładowcę Zakładu Kryminalnego
 • asp. Arkadiusza Dębskiego - mł. wykładowcę Zakładu Interwencji Policyjnych
 • Beatę Kąckowską-Szklarz - specjalistę Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia
 • Waldemara Hałuję - specjalistę Sekcji Prezydialnej

Minister Spraw Wewnętrznych, w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego, odznaczył:

Złotą odznaką „Zasłużony Policjant”:

 • mł. insp. Romana Gryczkę - zastępcę komendanta Szkoły nadzorującego pion logistyczny

Srebrną odznaką „Zasłużony Policjant”:

 • mł. insp. Piotra Gacę - zastępcę komendanta Szkoły nadzorującego pion dydaktyczny

Brązową odznaką „Zasłużony Policjant”:

 • podinsp. Andrzeja Harendę - wykładowcę Zakładu Interwencji Policyjnych
 • podinsp. Annę Rudnicką – st. wykładowcę Zakładu Prawa
 • nadkom. Arkadiusza Pawlaka - eksperta Wydziału Kadr
 • kom. Zbigniewa Wlazło - kierownika Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych
 • kom. Adama Zieleniewskiego - mł. wykładowcę Zakładu Interwencji Policyjnych
 • asp. szt. Pawła Leśniewskiego - mł. wykładowcę Zakładu Kryminalnego
 • asp. szt. Sławomira Jurczyńskiego - mł. wykładowcę Zakładu Interwencji Policyjnych

Z okazji Święta Policji za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych Minister Spraw Wewnętrznych uhonorował nagrodą pieniężną:

 • podinsp. Rafała Sochę – kierownika Sekcji Teleinformatyki

Komendant Główny Policji, z dniem 24 lipca, mianował:

młodszym inspektorem Policji

 • podinsp. Romana Gryczkę - zastępcę komendanta Szkoły nadzorującego pion logistyczny

Komendant Szkoły Policji w Pile, z dniem 24 lipca, mianował:

na stopień nadkomisarza Policji:

 • kom. Zbigniewa Wlazło - kierownika Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych
 • kom. Ewę Mańkę - wykładowcę Zakładu Prawa
 • kom. Pawła Holeksę - wykładowcę Zakładu Kryminalnego
 • kom. Leszka Bielińskiego - wykładowcę Zakładu Kryminalnego

Komendant Główny Policji, z dniem 24 lipca, przedterminowo mianował:

na stopień komisarza Policji:

 • podkom. Mariusza Miernowskiego - specjalistę Wydziału Kadr
 • podkom. Leszka Szplita - mł. wykładowcę Zakładu Kryminalnego

Komendant Szkoły Policji w Pile, z dniem 24 lipca, mianował:

na stopień komisarza Policji:

 • podkom. Marcina Druszcza - zastępcę naczelnika Wydziału Zaopatrzenia
 • podkom. Ewę Polewską-Strug - mł. wykładowcę Zakładu Prawa
 • podkom. Sławomira Banacha - st. wykładowcę Zakładu Interwencji Policyjnych

na stopień starszego aspiranta Policji:

 • asp. Katarzynę Budzyńską - mł. wykładowcę Zakładu Interwencji Policyjnych

na stopień aspiranta Policji:

 • mł. asp. Hannę Bigielmajer – mł. wykładowcę Zakładu Prawa
 • mł. asp. Waldemara Koconia – asystenta Sekcji Ochrony Niejawnych
 • mł. asp. Marcina Kolasińskiego - instruktora Zakładu Interwencji Policyjnych
 • mł. asp. Krystiana Nowaka - mł. wykładowcę Zakładu Interwencji Policyjnych

na stopień młodszego aspiranta Policji:

 • sierż. szt. Zenona Szulca - dowódcę kompanii Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia

na stopień sierżanta sztabowego:

 • st. sierż. Romualda Cieciurę - mł. wykładowcę Zakładu Kryminalnego
 • st. sierż. Rafała Gruszczyńskiego - asystenta Wydziału Zaopatrzenia

Komendant Szkoły Policji w Pile, za długoletnią i wzorową pracę, uhonorował listami pochwalnymi pracowników Policji:

 • Marcina Wytrzyszczewskiego - głównego specjalistę Sekcji Teleinformatyki
 • Jakuba Sztekela - głównego specjalistę Wydziału Zaopatrzenia
 • Renatę Birecką - specjalistę Wydziału Finansów
 • Monikę Czerniel - specjalistę Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia
 • Beatę Kąckowską-Szklarz - specjalistę Wydział Organizacji Szkolenia i Dowodzenia
 • Dorotę Turowską - specjalistę Wydziału Kadr
 • Joannę Pietrzak - specjalistę Sekcji Żywnościowej
 • Barbarę Potecką - specjalistę Wydziału Finansów
 • Jolantę Fornal - st. bibliotekarza Sekcji Prezydialnej
 • Lillę Bukłahę - st. referenta Sekcji Prezydialnej
 • Iwonę Wachowiak - st. referenta Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych
 • Barbarę Kurjan - st. referenta Zakładu Interwencji Policyjnych
 • Annę Grabowską - magazyniera Sekcji Żywnościowej
 • Władysławę Beńko - sprzątaczkę Wydziału Zaopatrzenia
 • Irenę Kowalską - sprzątaczkę Wydziału Zaopatrzenia
 • Krystynę Walewską - sprzątaczkę Wydziału Zaopatrzenia
 • Magdalenę Budną - kucharza Sekcji Żywnościowej
 • Annę Odejewską - kucharza Sekcji Żywnościowej
 • Marzenę Sierhej - kucharza Sekcji Żywnościowej
 • Jolantę Podobę - pomoc kuchenną Sekcji Żywnościowej
 • Iwonę Rżanek - pomoc kuchenną Sekcji Żywnościowej

Miłym podsumowaniem uroczystości był występ szkolnego zespołu muzycznego AWANS (post. Mariusz Bielawski - klarnet, saksofon, śpiew, post. Paweł Szczygieł - gitara akustyczna, śpiew, post. Piotr Zabłocki - gitara basowa, śpiew), który spotkał się z ciepłym przyjęciem zgromadzonych w auli osób.

Więcej zdjęć

Święto Policji Święto Policji Święto Policji Święto Policji
Święto Policji Święto Policji Święto Policji Święto Policji
Święto Policji Święto Policji Święto Policji Święto Policji
Święto Policji Święto Policji Święto Policji Święto Policji
Święto Policji

autor: Anna Fons, Waldemar Hałuja

(26.06713)

Powrót na górę strony