Do poczytania nie tylko w wakacje

Data publikacji 02.07.2013

Księgozbiór szkolnej biblioteki został wzbogacony o dwie kolejne pozycje z zakresu literatury zawodowej. Pierwszą z nich jest publikacja Zbigniewa Małeckiego ...

Do poczytania nie tylko w wakacje Księgozbiór szkolnej biblioteki został wzbogacony o dwie kolejne pozycje z zakresu literatury zawodowej. Pierwszą z nich jest publikacja Zbigniewa Małeckiego Wniosek o ukaranie w teorii i praktyce policyjnej. Autor – wykładowca Zakładu Prawa i jednocześnie osoba mająca wieloletnie doświadczenie w praktyce terenowej, opisuje i wyjaśnia procedury związane ze sporządzeniem wniosku o ukaranie w trybie zwyczajnym i w trybie skazania bez przeprowadzania rozprawy. Prezentuje różne warianty zakończenia czynności wyjaśniających, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, czy liczby zarzucanych sprawcy czynów, form stadialnych i zjawiskowych wykroczenia. Wskazuje także na rolę wniosku o ukaranie, który inicjuje sądowy etap procedowania nad konkretną sprawą o wykroczenie, zarzucane konkretnej osobie. Publikacja została przygotowana dla słuchaczy kursów podstawowych. Mogą z niej korzystać także policjanci prowadzący czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia: policjanci służb prewencji, dzielnicowi, oskarżyciele itd. Autor wskazał najważniejsze akty prawne, regulujące przedstawione kwestie oraz przedstawił przykładowe zapisy, poprawnie sporządzonego wniosku o ukaranie.

Kolejną publikacją, na którą chcemy zwrócić Państwa uwagę to Zatrzymanie procesowe osoby autorstwa Aliny Dowejko. Pozycja ta stanowi formę literatury pomocniczej w przyswajaniu wiedzy z zakresu prawa karnego procesowego. Została przygotowana z myślą o słuchaczach kursów doskonalenia zawodowego, jak i kursów podstawowych. Zawiera zbieżny z programami szkolenia materiał, pozwalający na przygotowanie się do poszczególnych zagadnień z zakresu procesowego zatrzymania osoby, praw osoby zatrzymanej, ograniczeń stosowania instytucji zatrzymania oraz dokumentowania tej czynności. Zawarte w publikacji treści poparto orzecznictwem zarówno Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz Trybunału Konstytucyjnego. Opracowanie uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne w zakresie zatrzymania osoby. Dla potrzeb pragmatyki wykonywanych czynności procesowych, przytoczono przepisy Wytycznych nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo - śledczych przez policjantów.

autor: Krzysztof Opaliński

(02.07.13)

Powrót na górę strony