Nowe szkolenie na początek lata

Data publikacji 01.07.2013

Powitaliśmy w Szkole 138 nowo przyjętych do służby policjantów. Po złożeniu ślubowania w macierzystych jednostkach, szkolenie podstawowe rozpoczęło ...

Nowe szkolenie na początek lata Powitaliśmy w Szkole 138 nowo przyjętych do służby policjantów. Po złożeniu ślubowania w macierzystych jednostkach, szkolenie podstawowe rozpoczęło 10 reprezentantów garnizonu kujawsko-pomorskiego, 17 – lubuskiego, 44 – łódzkiego, 65 - wielkopolskiego oraz 2 - zachodniopomorskiego. Przed nimi udział w 992 godzinach zajęć dydaktycznych w trakcie 127 dni szkoleniowych.
Treść merytoryczna programu szkolenia dotyczy m.in. ustalania okoliczności zdarzeń i zabezpieczenia ich miejsca, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz podejmowania interwencji, poszukiwania osób i rzeczy oraz ujawniania sprawców przestępstw, podejmowania czynności wobec uczestników ruchu drogowego, wykonywania czynności w sprawach o wykroczenia, szkolenia strzeleckiego oraz taktyki i technik interwencji. Taki zakres wiedzy i umiejętności z nim związanych, pozwoli policjantowi na wykonywanie czynności służbowych na podstawowych stanowiskach w pionie prewencji.

Nowe szkolenie na początek lata Nowe szkolenie na początek lata Nowe szkolenie na początek lata Nowe szkolenie na początek lata

autor: Artur Godlewski

(01.07.13)

Powrót na górę strony