Z czerwcową wizytą

Data publikacji 17.06.2013

Z jednodniową wizytą w naszej Szkole przebywali przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji (KMP) przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich ...

Z czerwcową wizytą Z jednodniową wizytą w naszej Szkole przebywali przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji (KMP) przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich: Justyna Lewandowska i Marcin Kusy. KMP to niezależny, krajowy organ wizytujący ustanowiony na podstawie Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (w skrócie: OPCAT).
Podczas wizyty w Szkole, goście spotkali się z zastępca komendanta Szkoły ds. dydaktycznych mł. insp. Piotrem Gacą oraz kierownictwem, kadrą dydaktyczna, a także pracownikami. Opowiedzieli m.in. o międzynarodowych standardach ochrony praw osób pozbawionych wolności oraz przedstawili wnioski z wizytacji w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
Przedstawiciele KMP zwiedzili również Szkolę, m.in. pomieszczenia dydaktyczne, sale oględzinowe, pierwszej pomocy przedmedycznej, informatyczną, przeciwdziałania narkomanii, strzelnicę, halę sportową. W każdej z nich wykładowca opowiedział o przebiegu szkolenia policjantów.

autor: Anna Fons

(17.06.13)

Powrót na górę strony