Wprowadzenie policjanta do pracy

Data publikacji 05.06.2013

Grupa 20 słuchaczy z garnizonów: bydgoskiego, poznańskiego, wrocławskiego i gorzowskiego zakończyła szkolenie na kursie specjalistycznym dla opiekunów ...

Wprowadzenie policjanta do pracy Grupa 20 słuchaczy z garnizonów: bydgoskiego, poznańskiego, wrocławskiego i gorzowskiego zakończyła szkolenie na kursie specjalistycznym dla opiekunów realizujących zadania związane z adaptacją zawodową policjantów w okresie służby przygotowawczej.
Była to już piąta edycja kursu, którego głównym celem jest zapewnienie właściwego przygotowania funkcjonariuszy wskazanych do pełnienia funkcji opiekuna służbowego policjantów z jednostek organizacyjnych Policji w okresie służby przygotowawczej.
Celem wprowadzenia policjanta do pracy jest zapoznanie go z organizacją, przygotowanie do właściwego pełnienia roli zawodowej czy też ułatwienie i skrócenie okresu przystosowania do pracy. Proces adaptacji zawodowej rozpoczyna się z dniem przyjęcia policjanta do służby w Policji, a kończy się z upływem okresu służby przygotowawczej. Za przygotowanie i przebieg adaptacji zawodowej policjanta odpowiedzialny jest opiekun służbowy.

Wprowadzenie policjanta do pracy Wprowadzenie policjanta do pracy Wprowadzenie policjanta do pracy Wprowadzenie policjanta do pracy

autor: Wojciech Thiel

(05.06.13)

Powrót na górę strony