Medale, awanse i wyróżnienia

Data publikacji 11.10.2012

W Sali Konferencyjnej Szkoły, w obecności kierownictwa Szkoły oraz przedstawicieli związków zawodowych policjantów i pracowników Policji ...

Medale, awanse i wyróżnienia W Sali Konferencyjnej Szkoły, w obecności kierownictwa Szkoły oraz przedstawicieli związków zawodowych policjantów i pracowników Policji, odbyła się uroczystość, podczas której policjanci i pracownicy Szkoły Policji w Pile za wzorowe wypełnianie obowiązków oraz zasługi w służbie i w pracy zostali wyróżnieni odznaczeniami państwowymi, otrzymali akty mianowania na wyższe stopnie służbowe, których nie mogli z różnych przyczyn odebrać podczas Święta Policji, jak również obchodzili jubileusze służby.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2012 roku za zasługi w pracy oraz w służbie, odznaczył:

Złotym Medalem ?Za Długoletnią Służbę?:

1) pana Tadeusza Jeżewskiego ? starszego magazyniera Wydziału Zaopatrzenia;
2) pana Leszka Matuszczaka ? kuchmistrza Sekcji Żywnościowej;
3) panią Danutę Wesołek ? samodzielnego referenta Wydziału Finansów;

Srebrnym Medalem ?Za Długoletnią Służbę?:

1) mł. insp. Artura Godlewskiego ? naczelnika Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia;
2) mł. insp. Krzysztofa Opalińskiego ? kierownika Zakładu Prawa;
3) podinsp. Artura Andrzejewskiego ? wykładowcę Zakładu Interwencji Policyjnych;
4) podinsp. Mariusza Podgórskiego ? naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Chodzieży, do dnia 30.06.2012 r. pełniącego służbę w Szkole Policji w Pile;
5) podinsp. Jarosława Zientkowskiego ? starszego wykładowcę Zakładu Kryminalnego;
6) podinsp. Tadeusza Niemirę ? starszego wykładowcę Zakładu Prawa;
7) nadkom. Adama Tymczyszyna ? dowódcę kompanii Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia;
8) asp. szt. Wiolettę Tymczyszyn ? asystenta Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych;
9) st. asp. Ryszarda Rudnickiego ? młodszego wykładowcę Zakładu Interwencji Policyjnych;

Brązowym Medalem ?Za Długoletnią Służbę?:

1) podinsp. Marzenę Brzozowską ? kierownika Zakładu Kryminalnego;
2) podinsp. Rafała Sochę ? kierownika Sekcji Teleinformatyki;
3) asp. szt. Janusza Trzynę ? młodszego wykładowcę Zakładu Kryminalnego;
4) panią Iwonę Pompałę ? specjalistę Wydziału Finansów.

W uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego Minister Spraw Wewnętrznych nadał:

Brązową Odznakę ?Zasłużony Policjant?:

1) podinsp. Romanowi Rauhutowi ? wykładowcy Zakładu Prawa,
2) nadkom. Ryszardowi Przewoźniakowi ? dowódcy kompanii Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia.

Ponadto za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, wykazywaną inicjatywę oraz zaangażowanie w służbie, na wyższy stopień służbowy z dniem 24 lipca 2012 r.:

1) Komendant Główny Policji na stopień podinspektora Policji mianował:
- pana Marka Rychla ? wykładowcę Zakładu Prawa;

2) Komendant Szkoły Policji w Pile mianował:
a) na stopień nadkomisarza Policji:
- panią Anetę Wróblewską ? wykładowcę Zakładu Prawa;
b) na stopień młodszego aspiranta Policji:
- pana Tomasza Andrzejewskiego ? instruktora Zakładu Interwencji Policyjnych;
c) na stopień sierżanta sztabowego Policji:
- pana Przemysława Zublewicza ? instruktora Zakładu Interwencji Policyjnych.

Za wieloletnią pracę, zaangażowanie oraz wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych Komendant Szkoły Policji w Pile wyróżnił pochwałą:
1) panią Agnieszkę Zdunek ? specjalistę Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych;
2) pana Michała Szmaglińskiego ? specjalistę Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych.

Nierozerwalnie ze służbą policjanta związane są również kolejne jubileusze służby. W dniu 5 października br. jubileusz 30-lecia służby w Policji obchodził podinsp. Marek Rychel ? wykładowca Zakładu Prawa.

Komendant Szkoły Policji w Pile, w trakcie uroczystości zwrócił również uwagę na postępującą przemianę pokoleniową kadry pilskiej placówki, przedstawiając 11 osób, które dołączyło w 2012 roku do grona funkcjonariuszy Szkoły, przenosząc się z jednostek terenowych Policji, a mianowicie:

1) asp. Tomasz Kieler ? instruktor Zakładu Interwencji Policyjnych
2) mł. asp. Tomasz Andrzejewski ? instruktor Zakładu Interwencji Policyjnych
3) podkom. Sławomir Szczepański ? młodszy wykładowca Zakładu Prawa
4) sierż. szt. Przemysław Zublewicz ? instruktor Zakładu Interwencji Policyjnych
5) mł. asp. Krystian Nowak ? młodszy wykładowca Zakładu Interwencji Policyjnych
6) asp. Krzysztof Bartkowiak ? asystent Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych
7) mł. asp. Hanna Bigielmajer ? młodszy wykładowca Zakładu Prawa
8) sierż. szt. Tomasz Ptak ? instruktor Zakładu Interwencji Policyjnych
9) st. sierż. Rafał Gruszczyński ? asystent Wydziału Zaopatrzenia
10) st. sierż. Romuald Cieciura ? młodszy wykładowca Zakładu Kryminalnego
11) mł. asp. Artur Lepalczyk ? młodszy wykładowca Zakładu Kryminalnego

W podsumowaniu uroczystości Komendant Szkoły podziękował wszystkim odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym za dotychczasową pracę i osiągnięcia oraz złożył życzenia jeszcze wielu owocnych lat w służbie oraz poczuciu spełnienia i zadowolenia.

Medale, awanse i wyróżnienia Medale, awanse i wyróżnienia Medale, awanse i wyróżnienia Medale, awanse i wyróżnienia
Medale, awanse i wyróżnienia Medale, awanse i wyróżnienia Medale, awanse i wyróżnienia Medale, awanse i wyróżnienia
Medale, awanse i wyróżnienia Medale, awanse i wyróżnienia Medale, awanse i wyróżnienia Medale, awanse i wyróżnienia
Medale, awanse i wyróżnienia Medale, awanse i wyróżnienia Medale, awanse i wyróżnienia Medale, awanse i wyróżnienia

autor: Agnieszka Kozłowska - Kordy

(11.10.12)

Powrót na górę strony