Nowości wydawnicze

Data publikacji 31.08.2012

Księgozbiór szkolnej biblioteki został wzbogacony o dwie kolejne pozycje z zakresu literatury zawodowej. Pierwszą z nich jest publikacja ...

Nowości wydawnicze Księgozbiór szkolnej biblioteki został wzbogacony o dwie kolejne pozycje z zakresu literatury zawodowej.
Pierwszą z nich jest publikacja autorstwa Jacka Słońskiego pt. ?Kontrola operacyjna?. Opracowanie w sposób przystępny przybliża problematykę związaną ze stosowaniem kontroli operacyjnej jako metody pracy operacyjnej, tj. pojęcie i podstawy prawne, czynności związane z wdrożeniem procedur kontroli operacyjnej, czas jej stosowania, dokumentowanie oraz następczą zgodę sądu.
Biorąc pod uwagę zakres tematyczny publikacji, bezpośrednio związany z pracą policjanta służby kryminalnej, jest ona adresowana do słuchaczy kursów specjalistycznych oraz policjantów z jednostek terenowych zajmujących się prowadzeniem pracy operacyjnej. Szczególnego podkreślenia wymaga aspekt praktyczny opracowania w postaci wzorów pism, mających zastosowanie przy wykorzystywaniu kontroli operacyjnej (m.in. wniosku wraz z uzasadnieniem o zarządzenie/przedłużenie kontroli operacyjnej, zarządzenia wraz z uzasadnieniem kontroli operacyjnej, notatki z przeprowadzonej kontroli operacyjnej) oraz schematów obrazujących istotę tej metody pracy operacyjnej.
Publikacja powstała przy współudziale policjantów z Wydziału ds. Zwalczania Korupcji Biura Kryminalnego KGP.

Drugą ze wspomnianych nowości jest obszerna pozycja zatytułowana ?Wybrane wzory dokumentów z zakresu pracy operacyjne? autorstwa Marzeny Brzozowskiej (red.), Marka Makowskiego, Wiesława Malowanego, Jacka Słońskiego i Waldemara Szilke Publikacja stanowi zbiór propozycji wzorów dokumentów z zakresu wybranych metod i form pracy operacyjnej oraz funduszu operacyjnego. Do jej powstania przyczyniła się praktyka w zakresie pracy dydaktycznej oraz nieustanne poszukiwanie jednolitych zasad sporządzania dokumentów niejawnych przez policjantów.
Przygotowując opracowanie, autorzy opierali się w głównej mierze na doświadczeniach ze służby w jednostkach terenowych, ale też na doświadczeniach nabytych w pracy dydaktycznej. W związku z powyższym, publikacja stanowi wybór tych dokumentów, które uznano za podstawowe, bądź problematyczne i w ocenie autorów, zaproponowanie ich formy ułatwić może służbę funkcjonariuszom prowadzącym pracę operacyjną. Część takich dokumentów sporządzają uczestnicy prowadzonych w Szkole Policji w Pile szkoleń. Zaproponowano ponadto wzory dokumentów, które, według stanu wiedzy autorów, sprawiają policjantom trudności w codziennej służbie albo też w jednostkach organizacyjnych, w skali całego kraju, sporządzane są w różnej formie.
Publikacja stanowi kontynuację i swoiste dopełnienie wydanych w 2011 r. materiałów zat. ?Wybrane zagadnienia z zakresu pracy operacyjnej?, czego wyrazem jest zachowanie przyjętego poprzednio zakresu tematycznego. Powstało ono dzięki zaangażowaniu tej samej grupy nauczycieli policyjnych, którzy uznali, że policjant, wykonujący czynności operacyjno-rozpoznawcze, podobnie jak policjant wykonujący czynności dochodzeniowo-śledcze, powinien dysponować wzorami dokumentów, które sporządza na co dzień.

autor: Marzena Brzozowska

(31.08.12)

Powrót na górę strony