Przestępczość gospodarcza

Data publikacji 09.01.2012

Przedstawiciele największych producentów alkoholi w Polsce: Jacek Kalida - dyrektor ds. bezpieczeństwa grupy CEDS i Ryszard Gąciarek - ekspert ds. ..

Przestępczość gospodarcza Przedstawiciele największych producentów alkoholi w Polsce: Jacek Kalida - dyrektor ds. bezpieczeństwa grupy CEDS i Ryszard Gąciarek - ekspert ds. współpracy z organami ścigania z firmy IFSP, przeprowadzili wykład połączony z prezentacją dla kadry i słuchaczy kursów podstawowych. Jego temat dotyczył naruszania praw związanych z ochroną znaków towarowych, przestępczością akcyzową i podatkową w branży alkoholowej na polskim rynku. Prelegenci zaprezentowali najnowsze sposoby zabezpieczania butelek z różnymi alkoholami i metody odróżniania ich od produktów podrobionych. Ponadto omówili zagadnienia związane ze skażeniem alkoholi, ich skutkami medycznymi oraz możliwością cofnięcia koncesji na sprzedaż alkoholu w trybie administracyjnym.

Istotną częścią wykładu było przedstawienie zasad i możliwości rozwoju współpracy z organami ścigania w celu bezpośredniego udziału przedstawicieli pokrzywdzonych firm w czynnościach dowodowych, takich jak przeszukanie, oględziny i opinie.

autor: Jolanta Curyło

(16.11.11)

Powrót na górę strony