Zbrodnia niedoskonała - 2011 - Szkoła Policji w Pile

Zbrodnia niedoskonała

Data publikacji 09.01.2012

Zakończyliśmy, organizowane wspólnie z Biurem Kryminalnym KGP, warsztaty szkoleniowe dot. oględzin miejsca znalezienia zwłok, w których uczestniczyli policjanci ...

Zbrodnia niedoskonała Zakończyliśmy, organizowane wspólnie z Biurem Kryminalnym KGP, warsztaty szkoleniowe dot. oględzin miejsca znalezienia zwłok, w których uczestniczyli policjanci służby kryminalnej z komórek dochodzeniowo-śledczych komend powiatowych i miejskich wszystkich garnizonów wojewódzkich Policji.
Zakres tematyczny warsztatów obejmował szereg zagadnień, np. kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia ? miejsca znalezienia zwłok, wnioskowanie na podstawie śladów zabezpieczonych na miejscu znalezienia zwłok, z wyszczególnieniem zagadnień dotyczących zabójstwa i NN osoby, postępowanie ze śladami na miejscu zdarzenia i w dalszym procesie wykrywczym, umiejętność współpracy prokuratora i policjantów na miejscu zdarzenia, profil psychologiczny sprawcy zabójstwa oraz kryminalistyczna problematyka badania katastrof.
Celem warsztatów, zgodnie z tezą, że nie ma zbrodni doskonałej, była eliminacja błędów procesowych i technicznych popełnianych na miejscach znalezienia zwłok oraz doskonalenie umiejętności wykorzystania śladów kryminalistycznych ujawnionych na dowodach rzeczowych z miejsc zdarzeń do budowy i weryfikacji wersji kryminalistycznych.
Wykłady, dyskusje i zajęcia praktyczne prowadzili wykładowcy Zakładu Kryminalnego oraz zaproszeni goście: podinsp. Adam Pęśko - naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Kryminalnego KGP, ppłk Piotr Koniec - szef Wydziału Dydaktycznego Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej, mjr Wojciech Kubica - specjalista Oddziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, dr nauk medycznych Krzysztof Kordel z Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Poznaniu i nadkom. Urszula Cur z Wydziału Psychologów Policyjnych Biura Kadr i Szkolenia KGP.

Zbrodnia niedoskonała Zbrodnia niedoskonała Zbrodnia niedoskonała

autor: Leszek Koźmiński

(14.11.11)