Nie tylko poszukiwacze skarbów - 2011 - Szkoła Policji w Pile

Nie tylko poszukiwacze skarbów

Data publikacji 09.01.2012

Co pewien czas w mediach pojawia się informacja dotycząca odnalezienia ?skarbu? w postaci skrzyń z kosztownościami czy monet sprzed wieków. Podobnie wiele ...

Nie tylko poszukiwacze skarbów Co pewien czas w mediach pojawia się informacja dotycząca odnalezienia ?skarbu? w postaci skrzyń z kosztownościami czy monet sprzed wieków. Podobnie wiele emocji wywołuje wiadomość o odzyskaniu skradzionego zabytku czy dzieła sztuki. Słuchając medialnych aktualności, nie zawsze uświadamiamy sobie, jakiego ogromu pracy kosztowało ich odnalezienie.

W celu przybliżenia tego zagadnienia, zorganizowano dla słuchaczy kursu podstawowego spotkanie dotyczące przestępstw przeciwko dziedzictwu narodowemu, które poprowadził wykładowca Zakładu Kryminalnego Szkoły kom. Leszek Bieliński. Przedstawił on podstawowe pojęcia dotyczące ww. zagadnienia oraz zaprezentował akty prawa polskiego i międzynarodowego. Opowiedział także o najczęstszych formach przestępczości występującej w omawianej problematyce (m.in. kradzież, wandalizm, zniszczenie obiektów na skutek podpaleń, nielegalny wywóz dóbr kultury).

Nie tylko poszukiwacze skarbów Komisarz Bieliński omówił czynniki mające wpływ na włamania do obiektów zabytkowych i kradzieże dzieł sztuki, a także zaprezentował algorytm powiadomienia i postępowania Policji na miejscu takiego zdarzenia. Prowadzący zaprezentował strukturę i zadania Krajowego Zespołu do Walki z Przestępczością Przeciwko Dziedzictwu Narodowemu działającego w Biurze Kryminalnym KGP oraz zadania komórek o podobnym charakterze, mieszczących się w komendach wojewódzkich oraz Komendzie Stołecznej Policji.

Na zakończenie spotkania, które ilustrowane było prezentacją multimedialną, kom. Bieliński nakreślił profil środowiska przestępczego zajmującego się przestępstwami przeciwko dziedzictwu narodowemu oraz zaprezentował ciekawe przykłady spraw związanych z ww. tematem.

autor: Anna Fons

(09.11.11)