Pierwsze samodzielne służby - 2011 - Szkoła Policji w Pile

Pierwsze samodzielne służby

Data publikacji 09.01.2012

Na przełomie września i października 280 słuchaczy kursu podstawowego pełniło swoje pierwsze samodzielne służby w jednostkach terenowych woj. ..

Pierwsze samodzielne służby Na przełomie września i października 280 słuchaczy kursu podstawowego pełniło swoje pierwsze samodzielne służby w jednostkach terenowych woj. zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Naszych słuchaczy można było spotkać w Kamieniu Pomorskim, Policach, Chodzieży, Wągrowcu, Złotowie i Pile.

To jeden z ostatnich etapów 6-miesięcznego szkolenia, pozwalający w praktyce zastosować i zweryfikować nabytą wiedzę i umiejętności. Widok większej liczby policjantów na terenie wymienionych miast był pozytywnie odbierany przez ich mieszkańców. Tym bardziej, że młodzi policjanci reagowali na wykroczenia najbardziej uciążliwe dla mieszkańców, m.in. spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych, zaśmiecanie lub zanieczyszczanie miejsc publicznych, palenie tytoniu w miejscach objętych zakazem. Przy wsparciu doświadczonych policjantów z jednostek terenowych badano stan trzeźwości kierowców, legitymowano osoby, pouczano oraz karano mandatami sprawców wykroczeń.

Konfrontacja wiedzy i umiejętności zdobytych w Szkole z praktycznym jej wykorzystaniem podczas pełnienia służb przyniosła, zdaniem komendantów jednostek, wymierne efekty oraz miała ważny wymiar prewencyjny.

Następne służby w ramach praktyk słuchacze pełnić będą na przełomie listopada i grudnia.

Pierwsze samodzielne służby Pierwsze samodzielne służby Pierwsze samodzielne służby

autor: Sylwester Urbaniak

(08.11.11)