Cenna wymiana doświadczeń - 2011 - Szkoła Policji w Pile

Cenna wymiana doświadczeń

Data publikacji 07.11.2011

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie była organizatorem dwudniowego sympozjum poświeconego zwalczaniu przestępczości samochodowej w Polsce.

Cenna wymiana doświadczeń Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie była organizatorem dwudniowego sympozjum poświeconego zwalczaniu przestępczości samochodowej w Polsce.

Sympozjum, w którym uczestniczył podinsp. Zbigniew Bogusz - wykładowca Zakładu Prawa Szkoły, współautor wydanej we wrześniu br. publikacji ?Przestępczość samochodowa?, skierowane było do środowisk akademickich, administracji rządowej i samorządowej oraz służb odpowiedzialnych za zwalczanie i przeciwdziałanie przestępczości samochodowej w Polsce.

Wystąpienia uczestników sympozjum były doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz wielu merytorycznych dyskusji. Głównymi zagadnieniami były kierunki rozwoju przestępczości samochodowej w Polsce, nowe metody i techniki pokonywania zabezpieczeń antykradzieżowych, metody legalizacji skradzionych pojazdów, możliwości wstępnej identyfikacji skradzionych pojazdów oraz kradzieże i legalizacja sprzętu budowlanego i maszyn rolniczych.

autor: Krzysztof Opaliński

(29.09.11)