Zapach to też ślad - 2011 - Szkoła Policji w Pile

Zapach to też ślad

Data publikacji 07.11.2011

Dla policjantów ślad zapachowy jest nie mniej ważny jak linie papilarne pozostawione przez sprawcę na miejscu zdarzenia. Badania naukowe potwierdzają, że zapach człowieka ...

Zapach to też ślad Dla policjantów ślad zapachowy jest nie mniej ważny jak linie papilarne pozostawione przez sprawcę na miejscu zdarzenia. Badania naukowe potwierdzają, że zapach człowieka jest jego cechą unikalną i zależy od wielu czynników, takich jak np. stan zdrowia, sposób odżywiania, czy stan emocjonalny. Wiedzą już o tym dobrze uczestnicy kolejnego spotkania z cyklu KNOW HOW, które poświęcone było śladom zapachowym (osmologicznym). Przeprowadził je nadkom. Wojciech Miś ? wykładowca Zakładu Kryminalnego Szkoły.

Zapach to też ślad Podczas wykładu, połączonego z projekcją filmu i prezentacją multimedialną, słuchacze kursu podstawowego poznali historię osmologii oraz sposoby ujawniania, zabezpieczania i identyfikacji śladów zapachowych. Młodzi policjanci zadawali wiele pytań dotyczących specyfiki pracy przewodnika, szkolenia psów służbowych czy też zabezpieczania śladów zapachowych z małych przedmiotów.

Organizowane w Szkole prelekcje odbywają się w ramach cyklu KNOW HOW. Są to spotkania z ekspertami z różnych dziedzin nauki, podczas których dzielą się oni swoją wiedzą i doświadczeniem.

autor: Anna Fons

(01.07.11)