Opiekunowie przeszkoleni

Data publikacji 07.11.2011

Kolejna grupa dwudziestu funkcjonariuszy zakończyła w dniu dzisiejszym kurs specjalistyczny dla opiekunów realizujących zadania związane z adaptacją zawodową ...

Opiekunowie przeszkoleni Kolejna grupa dwudziestu funkcjonariuszy zakończyła w dniu dzisiejszym kurs specjalistyczny dla opiekunów realizujących zadania związane z adaptacją zawodową policjantów w okresie służby przygotowawczej. Pierwsze doświadczenia pracownika mają często decydujący wpływ na jego karierę zawodową, dlatego ważnym aspektem służby jest adaptacja zawodowa, a co za tym idzie zapewnienie właściwego przygotowania funkcjonariuszy pełniących funkcję opiekuna służbowego.

Wdrażanie policjanta do samodzielnego realizowania zadań, udzielanie wskazówek dotyczących sposobu ich wykonywania, udzielanie pomocy w przyswajaniu wiedzy i opanowaniu umiejętności, czy też kształtowanie właściwych postaw policjanta to najważniejsze zadania opiekuna, które uzupełniają szkolenie zawodowe. Te dwa elementy łącznie pozwalają wdrożyć policjanta do właściwej realizacji zadań służbowych.

autor: podinsp. Wojciech Thiel

(21.06.11)
Powrót na górę strony