Praktycy w Szkole - 2011 - Szkoła Policji w Pile

Praktycy w Szkole

Data publikacji 07.11.2011

W realizacji zajęć dydaktycznych nauczyciele Zakładu Prawa wspomagani są przez wykładowców spoza Szkoły ? praktyków, którzy swoją wiedzą i ...

Praktycy w Szkole W realizacji zajęć dydaktycznych nauczyciele Zakładu Prawa wspomagani są przez wykładowców spoza Szkoły ? praktyków, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym mogą podzielić się ze słuchaczami.

Przykładem takiej współpracy szkoleniowej były w ostatnim czasie zajęcia z zakresu postępowania dyscyplinarnego w Policji, przeprowadzone przez Piotra Jóźwiaka, aplikanta adwokackiego. Ich celem było przede wszystkim zapoznanie słuchaczy z podstawami postępowania dyscyplinarnego oraz konsekwencjami grożącymi w przypadku dopuszczenia się przewinienia przez policjanta.

Praktycy w Szkole Prokuratorzy Przemysław Głąbiewski i Łukasz Bocianowski z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie przeprowadzili w ubiegłym tygodniu cykl wykładów i dyskusji ze słuchaczami kursu specjalistycznego dla policjantów kierujących zespołami oględzinowymi i kursów podstawowych. Przedmiotem zajęć były zagadnienia dotyczące współpracy Policji i prokuratury w zakresie czynności dochodzeniowo-śledczych, w szczególności prowadzenia czynności dowodowych w trybie art. 308 kpk, postępowania z dowodami rzeczowymi, procedury przesłuchania świadków oraz zwalniania świadków z tajemnic chronionych ustawą. Prelegenci podczas dyskusji ze słuchaczami, a następnie nauczycielami Zakładu Prawa, przedstawili najczęściej popełniane przez policjantów błędy procesowe, występujące w postępowaniach przygotowawczych oraz wskazali prawidłowy sposób postępowania.

Bogdan Maculewicz z firmy LEGE?ARTIS?SERVICE Ochrona Praw Autorskich i Znaków Towarowych przedstawił słuchaczom kursów podstawowych problematykę kradzieży sygnału telewizyjnego oraz kradzieży programów komputerowych: regulacje prawne w tym zakresie oraz sposoby ujawniania i ścigania ich sprawców. Przybliżył również rolę i zadania Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania, w szczególności w zakresie współpracy z organami ścigania. W trakcie zajęć omówione zostały także zagadnienia dotyczące ochrony znaków towarowych popularnych firm sprzedających produkty na naszym rynku oraz sposoby działania sprawców tego rodzaju przestępstw.

Praktycy w Szkole Dariusz Poniatowski i Michał Otrębski ze Stowarzyszenia Dystrybutorów Programów Telewizyjnych SYGNAŁ przybliżyli słuchaczom problematykę kradzieży sygnału telewizyjnego - regulacje prawne w tym zakresie oraz sposoby ujawniania i ścigania jego sprawców.

autor: Krzysztof Opaliński

(07.06.11)