Życie jest najważniejsze

Data publikacji 06.06.2011

Zakończyliśmy pierwszą edycję warsztatów szkoleniowych Oględziny miejsca znalezienia zwłok zorganizowanych przez Szkołę Policji w Pile i Biuro Kryminalne KGP.

Życie jest najważniejsze Zakończyliśmy pierwszą edycję warsztatów szkoleniowych Oględziny miejsca znalezienia zwłok zorganizowanych przez Szkołę Policji w Pile i Biuro Kryminalne KGP. Celem warsztatów było doskonalenie umiejętności w zakresie czynności wykonywanych w ramach oględzin miejsca znalezienia zwłok. Zakres poruszanej tematyki był duży, pośród najważniejszych zagadnień przywoływanych podczas realizowanych Życie jest najważniejsze zajęć można wymienić: specyfikę śladów kryminalistycznych występujących na miejscach znalezienia zwłok, możliwości badawcze współczesnej techniki kryminalistycznej i i ich wykorzystanie podczas oględzin miejsc zdarzenia. Odrębne wykłady dotyczyły oględzin zewnętrznych zwłok w miejscu ich znalezienia ze szczególnym omówieniem wczesnych Życie jest najważniejsze i późnych zmian pośmiertnych, a także znaczenia opinii sądowo-lekarskiej dla prowadzonych postępowań. Ważną częścią warsztatów były praktyczne zajęcia realizowane na oględzinach symulowanych miejsc znalezienia zwłok. Najciekawsze wystąpienia poświęcone były portretowi psychologicznemu sprawcy zabójstwa oraz specyfice oględzin miejsc katastrof lotniczych.

Wysoki poziom warsztatów zapewnili znakomici prelegenci: płk. Marek Baranowski, szef Zarządu Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, insp. Roman Wojtuszek, Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Kryminalnego Życie jest najważniejsze KGP, mgr lek. med. Sylwia Tarka, specjalista medycyny sądowej z Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, podinsp. Ludomir Niewiadomski, kierownik Sekcji ds. Techniki Kryminalistycznej KSP, nadkom. Urszula Cur, psycholog z Wydziału Psychologów Policyjnych Biura Kadr i Szkolenia KGP, kom. Robert Sierzputowski, ekspert Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Kryminalnego KGP oraz wykładowcy Zakładu Kryminalnego Szkoły Policji w Pile. W dyskusjach wokół poruszanej problematyki brał udział także ppłk Piotr Płonka zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej.

Życie jest najważniejsze Życie jest najważniejsze Życie jest najważniejsze Życie jest najważniejsze
Życie jest najważniejsze Życie jest najważniejsze Życie jest najważniejsze Życie jest najważniejsze
Życie jest najważniejsze Życie jest najważniejsze Życie jest najważniejsze Życie jest najważniejsze
Życie jest najważniejsze Życie jest najważniejsze Życie jest najważniejsze Życie jest najważniejsze

autor: Leszek Koźmiński

(20.12.10)

Powrót na górę strony