Dobry początek to połowa sukcesu

Data publikacji 06.06.2011

Zakończyliśmy trzecią edycję kursu specjalistycznego dla opiekunów realizujących zadania związane z adaptacją zawodową policjantów w okresie służby przygotowawczej.

Dobry początek to połowa sukcesu Zakończyliśmy trzecią edycję kursu specjalistycznego dla opiekunów realizujących zadania związane z adaptacją zawodową policjantów w okresie służby przygotowawczej. Celem adaptacji zawodowej jest planowe i zorganizowane przygotowanie przyjętych do służby policjantów do samodzielnego wykonywania zadań służbowych, a w szczególności ugruntowanie oraz pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz doskonalenie samodzielnych i zespołowych sposobów wykonywania obowiązków służbowych.

Pierwsze doświadczenia mają duży wpływ na dalszą karierę zawodową. Dobry początek to połowa sukcesu Dochodzi wówczas do zetknięcia się oczekiwań własnych z oczekiwaniami przełożonych. Niezgodność tych oczekiwań prowadzi do niezadowolenia jednej ze stron. Dlatego tak ważne jest, aby ten początkowy okres realizowany był pod opieką dobrze przygotowanego opiekuna służbowego. Jesteśmy przekonani, że absolwenci kursu, poza otrzymaniem świadectwa jego ukończenia, zostali właściwie przygotowani do pełnienia tej roli.

Dobry początek to połowa sukcesu Dobry początek to połowa sukcesu Dobry początek to połowa sukcesu Dobry początek to połowa sukcesu

autor: Wojciech Thiel

(15.12.10)

Powrót na górę strony