Warsztaty szkoleniowe w KWP w Bydgoszczy

Data publikacji 06.06.2011

W dniach 06?10.12.2010 r. na terenie obiektu szkoleniowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy została zorganizowana trzecia edycja warsztatów ?

Warsztaty szkoleniowe w KWP w Bydgoszczy W dniach 06?10.12.2010 r. na terenie obiektu szkoleniowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy została zorganizowana trzecia edycja warsztatów dotyczących doskonalenia umiejętności prowadzenia i dokumentowania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez policjantów służby kryminalnej komend miejskich i powiatowych policji woj. kujawsko ? pomorskiego.

Organizatorem szkolenia było kierownictwo KWP w Bydgoszczy, na zaproszenie których podkom. Marek Makowski młodszy wykładowca z Zakładu Kryminalnego SP w Pile był delegowany w charakterze prelegenta w celu przedstawienia uczestnikom szkolenia problematyki z zakresu prowadzenia czynności operacyjno - rozpoznawczych. Zajęcia prowadzili również funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego, Sekcji Psychologów, Wydziału Wywiadu Kryminalnego oraz Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Bydgoszczy.

Podkom. Marek Makowski przeprowadził interaktywne zajęcia z zakresu prowadzenia form i stosowania metod pracy operacyjnej Policji ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z osobowymi źródłami informacji. Uczestników szkolenia szczególnie interesował problem zagrożeń prawnych i pozaprawnych związanych z wykonywaniem czynności operacyjno?rozpoznawczych oraz sposobami ich prawidłowego dokumentowania.

Omawiane tematy i przykładowe trudne sytuacje prezentowane były ponadto podczas popołudniowych zajęć praktycznych, w których uczestnicy szkolenia wykonywali zadania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Dodatkowo w ramach prowadzonego szkolenia funkcjonariusze ?operacyjni? mieli możliwość doskonalić swoje umiejętności w zakresie zasad stosowania samoobrony, udzielania pierwszej pomocy, a także taktyki i zasad posługiwania się bronią palną w nowocześnie wyposażonej strzelnicy.

Kolejne szkolenie organizowane przez jednostkę terenową Policji, do prowadzenia którego zaproszono wykładowcę Szkoły Policji w Pile było efektem współpracy Szkoły z jednostkami terenowymi w zakresie podnoszenia jakości pracy Policji.

autor: Marek Makowski

(10.12.10)

Powrót na górę strony