Posiedzenie zespołu - 2010 - Szkoła Policji w Pile

Posiedzenie zespołu

Data publikacji 06.06.2011

Przez ostatnie trzy dni gościliśmy w Szkole uczestników czwartego już posiedzenia zespołu roboczego do opracowania projektu przekształceń organizacyjnych ...

Posiedzenie zespołu Przez ostatnie trzy dni gościliśmy w Szkole uczestników czwartego już posiedzenia zespołu roboczego do opracowania projektu przekształceń organizacyjnych komórek techniki kryminalistycznej w Policji. Zespół został powołany decyzją nr 232 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 sierpnia 2010 roku. W jego skład wchodzą przedstawiciele Komendy Głównej Policji oraz przedstawiciele poszczególnych garnizonów Policji, szkół policyjnych, a także technicy skupieni wokół Internetowego Forum Policyjnego.

Posiedzenie zespołu Do zadań zespołu należało m.in. opracowanie propozycji rozwiązań prawno instytucjonalnych i finansowych, opracowanie propozycji rozwiązań szkoleniowych w obszarze funkcjonowania komórek techniki kryminalistycznej, opracowanie karty opisu stanowiska pracy technika kryminalistyki. Na podstawie analiz i przeglądów funkcjonowania techniki kryminalistycznej, opracowano projekty zmian systemowych w zakresie przekształceń organizacyjnych w komórkach techniki kryminalistycznej.

Powołany zespół pracował w trzech podzespołach, tj. strukturalno-kadrowym, szkoleniowym i logistycznym. Wyniki prac zespołu i wypracowane propozycje zostaną przedstawione Komendantowi Głównemu Policji gen. insp. Andrzejowi Matejukowi.

  Posiedzenie zespołu Posiedzenie zespołu  

autor: Marzena Brzozowska

(08.12.10)