Pierwszy i ostatni taki kurs - 2010 - Szkoła Policji w Pile

Pierwszy i ostatni taki kurs

Data publikacji 06.06.2011

Pierwszy ? to kurs podwyższający kompetencje funkcjonariuszy Służby Celnej w zakresie bezpiecznego, sprawnego i skutecznego posługiwania się bronią palną w różnych sytuacjach i warunkach.

Pierwszy i ostatni taki kurs Pierwszy ? to kurs podwyższający kompetencje funkcjonariuszy Służby Celnej w zakresie bezpiecznego, sprawnego i skutecznego posługiwania się bronią palną w różnych sytuacjach i warunkach. Pierwszy i ostatni taki kurs Po raz pierwszy podjęliśmy się takiego zadania dydaktycznego, w ramach którego zostaną przeszkolone w grudniu dwie 20-osobowe grupy funkcjonariuszy celnych. W trakcie 80 godz. zajęć, głównie wykładowcy szkolenia strzeleckiego (oprócz nich także wykładowcy prewencji, pierwszej pomocy i psycholog) przygotowywać będą celników do zgodnych z prawem zachowań w sytuacjach zbliżonych do rzeczywistych realiów użycia broni palnej. W programie przewidziane są strzelania z broni krótkiej (statyczne, szybkie, dynamiczne, sytuacyjne) oraz strzelania z broni gładkolufowej.

Pierwszy i ostatni taki kurs Ostatni ? to piąty, ostatni w tym roku kurs pierwszej pomocy w warunkach działań specjalnych. Pierwszy i ostatni taki kurs Kolejnych 6 policjantów na podstawie przygotowanych zestawów ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem elementów taktyki działania w warunkach specjalnych, będzie miało możliwość przećwiczenia m.in. takich elementów, jak: postępowanie ratownicze na miejscu zdarzenia, przygotowanie poszkodowanego do ewakuacji i transportu, czy też umiejętność ekspozycji ubioru specjalistycznego. Łącznie w 2010 r. podczas pięciu edycji zostało przeszkolonych z tego zakresu 44 policjantów. W przyszłym roku planujemy kolejne edycje tego kursu.

autor: Sylwester Urbaniak

(06.12.10)