Szkolenie Straży Granicznej - 2010 - Szkoła Policji w Pile

Szkolenie Straży Granicznej

Data publikacji 06.06.2011

Pod koniec listopada w Śląskim Oddziale Straży Granicznej - Placówce Straży Granicznej w Cieszynie odbył się czterodniowy kurs doskonalący poświęcony postępowaniu ...

Szkolenie Straży Granicznej Pod koniec listopada w Śląskim Oddziale Straży Granicznej - Placówce Straży Granicznej w Cieszynie odbył się czterodniowy kurs doskonalący poświęcony postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Wzięło w nim udział 21 funkcjonariuszy z jednostek organizacyjnych ww. Oddziału. W ramach współpracy między jednostkami szkoleniowymi, na kursie zajęcia realizowali dwaj wykładowcy Zakładu Prawa Szkoły: podinsp. Krzysztof Sawicki oraz nadkom. Marek Rychel. Szkolenie Straży Granicznej Wspomniany kurs przeznaczony był dla funkcjonariuszy pionu operacyjno-śledczego oraz pionu cudzoziemców, którzy w bieżącej pracy prowadzą postępowania w sprawach o wykroczenia, a przede wszystkim występują lub mogą występować w charakterze oskarżyciela publicznego przed sądami rejonowymi.

autor: Krzysztof Opaliński

(03.12.10)