Co archeologia ma wspólnego z Policją? - 2010 - Szkoła Policji w Pile

Co archeologia ma wspólnego z Policją?

Data publikacji 06.06.2011

Archeologia jest nauką, która bada przeszłość, pozostałości dawnych kultur na podstawie analizy źródeł archeologicznych.

Co archeologia ma wspólnego z Policją? Archeologia jest nauką, która bada przeszłość, pozostałości dawnych kultur na podstawie analizy źródeł archeologicznych. Źródła te archeolodzy pozyskują z mozołem i uporem podczas badań wykopaliskowych w ziemi i ekploracji akwenów wodnych. Nie jest to proces łatwy i wymaga czasu, staranności i dokładności wspieranej innymi dziedzinami nauk. Podobnie jak praca w Policji, w której niezbędna jest znajomość wielu dziedzin nauki, które znajdują zasosowanie m.in. w kryminalistyce. Wie o tym doskonale post. Adam Budynek (KWP w Poznaniu)? z wykształacenia archeolog, a obecnie słuchacz kursu podstawowego na kompanii VI w naszej Szkole.

Post. Budynek ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskując tytuł magistra z wynikiem bardzo dobrym. Zarówno podczas studiów, jak i po nich, brał udział w licznych projektach badawczych mających na celu dokumentowanie i ratowanie dziedzictwa kulturowego. Uczestniczył w wielu spektakularnych odkryciach. Przeprowadzając badania elektromagnetyczne związane z budowaną obwodnicą wschodnią miasta Krakowa, w zespole badaczy odkrył wiele ciekawych zabytków, m.in. kilkadziesiąt monet ? groszy praskich Wacława II wprowadzonych przez niego do obiegu w 1300 r. W czasie prac badawczych w Rogoźnie uczestniczył w odkryciu skarbu w postaci fragmentów monet arabskich (dirhemów) oraz fragmenty ozdób. Najstarsza moneta pochodzi sprzed 815/816 roku, najmłodsza mogła zostać wybita między 912 a 942 rokiem, a monety zostały zakopane ok. lat 50. - 60. X w. W momencie odkrycia go (w 2009 r.), był to pierwszy skarb z tzw. okresu siekańcowego, który odkryto na terenie Wielkopolski w XXI w. Nasz bohater już w trakcie studiów brał udział w licznych badaniach elektromagnetycznych na terenie Kujaw, których celem miało być rozpoznanie sieci osad z okresu wpływów rzymskich. Zaowocowało to licznymi odkryciami zabytków w postaci monet, ozdób i wielu innych wartościowych przedmiotów. Do najciekawszych należy odkryty przez niego unikatowy stater celtycki z drugiej połowy I w. p.n.e., świadczący o mennictwie celtyckim na Kujawach. Cennym doświadczeniem był także udział w inwentaryzacji skarbów wczesnośredniowiecznych na terenie Wielkopolski w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Co archeologia ma wspólnego z Policją? Co zatem wspólnego ma archeologia z zadaniami policyjnej służby? Jak się okazuje całkiem sporo. Może o tym świadczyć chociażby praca zespołu operacyjno-procesowego, który badając dane miejsce zdarzenia, często na podstawie fragmentarycznie zachowanych śladów, rekonstruuje to, co się wydarzyło. Policjant, bada ślady na miejscu zdarzenia starając się odpowiedzieć na ?siedem złotych pytań kryminalistyki?(co, gdzie, kiedy, jak, czym, dlaczego, kto?), podobnie jak badacz przeszłości - archeolog badający pozostałości dawnych kultur i cywilizacji na podstawie zachowanych śladów, stara się ustalić i zrekonstruować przeszłość.

Co archeologia ma wspólnego z Policją? Co archeologia ma wspólnego z Policją? Co archeologia ma wspólnego z Policją? Co archeologia ma wspólnego z Policją?

autor: Zbigniew Bogusz

(18.11.10)