III edycja Turnieju - 2010 - Szkoła Policji w Pile

III edycja Turnieju

Data publikacji 06.06.2011

Rozpoczęliśmy już przygotowania do trzeciej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych z Klasami Policyjnymi. Podobnie jak w latach ubiegłych, ...

III edycja Turnieju Rozpoczęliśmy już przygotowania do trzeciej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych z Klasami Policyjnymi. Podobnie jak w latach ubiegłych, jego organizatorami są Szkoła Policji w Pile i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile.

III edycja Turnieju W poprzedniej edycji do udziału w Turnieju zgłosiły się 34 szkoły, w których prowadzone są oddziały z klasami policyjnymi. Spośród tych szkół do ścisłego finału zakwalifikowanych zostało 20. W II edycji, jak pamiętamy, laur zwycięzcy i tytuł ?Klasy policyjnej roku 2010? otrzymała reprezentacja Zespołu Szkół we Wroniu, drugie miejsce wywalczyła reprezentacja klas ?policyjnych? XIV Liceum Ogólnokształcącego im. mjr. Henryka Sucharskiego z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Katowicach, a na trzecim miejscu uplasowali się uczniowie z Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej im. Macieja Rataja w Gościnie. Dodatkowo reprezentacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku otrzymała statuetkę programu PaT za najlepszy spektakl edukacyjno-profilaktyczny dotyczący patologii społecznych i zagrożeń zjawiskami kryminogennymi.

Postępując w myśl zasady, że zmiany są motorem postępu i dzięki nim nabieramy nowych doświadczeń, zmodyfikowaliśmy regulamin Turnieju. Tym razem może w nim wziąć udział aż 25 reprezentacji. Dokonaliśmy także modyfikacji zestawu obowiązkowych konkurencji. W III edycji Turnieju, która odbędzie się w pierwszej połowie czerwca 2011 roku, uczniowie wezmą udział w:

  • sprawdzianie obejmującym ogólną wiedzę o Policji,
  • teście sprawności fizycznej (tor przeszkód),
  • teście umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • teście umiejętności strzeleckich.

Dodatkową konkurencją, której wyniki nie będą brane pod uwagę w klasyfikacji generalnej, ale która jest warunkiem uczestnictwa w Turnieju, jest udział w konkursie na plakat profilaktyczny pod hasłem ?Bezpieczna Szkoła?.

Serdecznie zapraszamy Szkoły z całej Polski, które prowadzą klasy o profilu policyjnym do udziału w kwalifikacjach do Turnieju.

III edycja Turnieju

III edycja Turnieju

III edycja Turnieju

III edycja Turnieju