W ochronie mienia - 2010 - Szkoła Policji w Pile

W ochronie mienia

Data publikacji 06.06.2011

Zakończyliśmy ostatnią tegoroczną edycję warsztatów w zakresie zwalczania przestępczości przeciwko mieniu, realizowaną przez wykładowców Zakładu Kryminalnego, ?

W ochronie mienia Zakończyliśmy ostatnią tegoroczną edycję warsztatów w zakresie zwalczania przestępczości przeciwko mieniu, realizowaną przez wykładowców Zakładu Kryminalnego, przedstawicieli Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Kryminalnego KGP oraz ekspertów daktyloskopii z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Gorzowie Wlkp. i mechanoskopii z Laboratorium Kryminalistycznego KSP.

W ochronie mienia Uczestnicy warsztatów, reprezentujący wszystkie garnizony policyjne w kraju, zapoznali się z możliwościami ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych występujących na miejscach kradzieży z włamaniem. Dowiedzieli się o możliwościach wykorzystania tych śladów w procesie wykrywczym. W ochronie mienia Samodzielnie przeprowadzali oględziny na miejscach symulowanych zdarzeń, doskonaląc swoje umiejętności w tym zakresie.

Zrealizowane zajęcia dydaktyczne i praktyczne stanowić mają nasz wspólny wkład w realizację jednego z priorytetów Komendanta Głównego Policji na lata 2010-2012, tj. podniesienie jakości czynności prowadzonych na miejscu przestępstwa i wykroczenia.

autor: Leszek Koźmiński

(05.11.10)