Pierwsza pomoc - 2010 - Szkoła Policji w Pile

Pierwsza pomoc

Data publikacji 06.06.2011

Kolejnych ośmiu policjantów, którzy realizują w swoich macierzystych jednostkach zadania służbowe w warunkach działań specjalnych lub zadania ...

Pierwsza pomoc Kolejnych ośmiu policjantów, którzy realizują w swoich macierzystych jednostkach zadania służbowe w warunkach działań specjalnych lub zadania antyterrorystyczne doskonaliło swoje umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Była to przedostatnia w tym roku edycja kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy w warunkach działań specjalnych. Przez 5 dni, na podstawie przygotowanych zestawów ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem elementów taktyki działania w warunkach specjalnych, uczestnicy kursu ćwiczyli m.in. takie elementy, jak: postępowanie ratownicze na miejscu zdarzenia, przygotowanie poszkodowanego do ewakuacji i transportu, czy też umiejętność ekspozycji ubioru specjalistycznego. Zaprezentowane na egzaminie końcowym umiejętności dają podstawę do twierdzenia, że ci, z którymi będą służyć, mogą w razie potrzeby liczyć na ich pomoc.

autor: Sylwester Urbaniak

(29.10.10)