W przyszłym roku następne edycje - 2010 - Szkoła Policji w Pile

W przyszłym roku następne edycje

Data publikacji 06.06.2011

Zakończyła się ostatnia w tym roku edycja warsztatów z zakresu tymczasowego zajęcia mienia ruchomego i zabezpieczenia majątkowego.

W przyszłym roku następne edycje Zakończyła się ostatnia w tym roku edycja warsztatów z zakresu tymczasowego zajęcia mienia ruchomego i zabezpieczenia majątkowego. Ich celem było m.in. przedstawienie kar i środków karnych o charakterze majątkowym, omówienie celów i warunków zabezpieczenia majątkowego i tymczasowego zajęcia mienia ruchomego, wskazanie przedmiotów podlegających tymczasowemu zajęciu i sposoby ustalania składników majątkowych, określenie działań pozwalających na uzyskanie informacji dotyczących składników majątku osób podejrzanych oraz podejrzanych. Za szczególnie istotny cel wspomnianych warsztatów należy uznać uświadomienie jego uczestnikom możliwości stosowania tymczasowego zajęcia mienia oraz zabezpieczenia majątkowego w większości postępowań. Równie istotne jest wypracowanie sposobów ustalania składników majątkowych, przekazanych przez sprawców innym osobom oraz określenie możliwości zabezpieczania tych składników.

W warsztatach wzięło udział 21 przedstawicieli komend miejskich i powiatowych Policji oraz Straży Granicznej. W charakterze prelegentów wystąpili przedstawiciele Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, Ministerstwa Finansów, Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji oraz nauczyciele Zakładu Prawa i Zakładu Kryminalnego Szkoły.

W przyszłym roku planujemy organizację kolejnych edycji tych warsztatów.

W przyszłym roku następne edycje W przyszłym roku następne edycje

autor: Krzysztof Opaliński

(29.10.10)