Teoria i praktyka źródłem wiedzy

Data publikacji 06.06.2011

Zasada łączenia teorii z praktyką i zasada poglądowości, to najwcześniej sformułowane zasady dydaktyczne, czyli po prostu normy postępowania dydaktycznego.

Teoria i praktyka źródłem wiedzy Zasada łączenia teorii z praktyką i zasada poglądowości, to najwcześniej sformułowane zasady dydaktyczne, czyli po prostu normy postępowania dydaktycznego. Pierwsza ? wskazuje na konieczność harmonijnego wiązania ze sobą wiedzy teoretycznej z praktyką życia codziennego, druga ? pozwala zdobywać wiedzę poprzez bezpośrednie poznanie rzeczy i zjawisk. Obydwie zasady znajdują zastosowanie podczas realizacji szkolenia policyjnego. Tym razem przydały się podczas zajęć z ruchu drogowego. Po solidnej podbudowie teoretycznej, słuchacze kursu podstawowego otrzymali zadanie wykorzystania zdobytej wiedzy do realizacji zadań praktycznych. Teoria i praktyka źródłem wiedzy Na podstawie przygotowanych przez wykładowcę założeń, uczyli się podejmować czynności kontrolne wobec uczestników ruchu drogowego, m.in. w zakresie reakcji na różnego rodzaju wykroczenia drogowe oraz prawidłowego dokumentowania wykonywanych czynności. To, co na sali wykładowej wydawało się proste, w praktyce już niekoniecznie. Po to jednak są ćwiczenia, aby wszystkie błędy wyeliminować. Swoje umiejętności słuchacze mogli ponownie zweryfikować podczas realizowanych w ubiegłym tygodniu praktyk w jednostkach terenowych.

Teoria i praktyka źródłem wiedzy Teoria i praktyka źródłem wiedzy Teoria i praktyka źródłem wiedzy Teoria i praktyka źródłem wiedzy
Teoria i praktyka źródłem wiedzy Teoria i praktyka źródłem wiedzy Teoria i praktyka źródłem wiedzy Teoria i praktyka źródłem wiedzy

autor: Sylwester Urbaniak

(22.10.10)

Powrót na górę strony