Constans - 2010 - Szkoła Policji w Pile

Constans

Data publikacji 06.06.2011

Tylko stała dbałość o poziom wyszkolenia policyjnych kadr pozwala na skuteczne zapobieganie i zwalczanie przestępczości. Uzasadniają to nie tylko naturalne zmiany ...

Constans Tylko stała dbałość o poziom wyszkolenia policyjnych kadr pozwala na skuteczne zapobieganie i zwalczanie przestępczości. Uzasadniają to nie tylko naturalne zmiany kadrowe, ale także zmiany zachodzące w obrębie prawa i rozwój nauki. Uwzględniając te przesłanki, kończymy dzisiaj realizację piątej edycji kursu specjalistycznego w zakresie wykonywania wybranych czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych. Egzamin praktyczny podsumowuje dwumiesięczny pobyt 44 słuchaczy w jednostce szkoleniowej, wypełniony ściśle realizacją bogatego programu szkolenia i skomplikowanych niejednokrotnie zadań, mających zweryfikować nabyte wiadomości.

autor: Artur Godlewski

(11.10.10)