Jesienna tradycja - 2010 - Szkoła Policji w Pile

Jesienna tradycja

Data publikacji 06.06.2011

Jesień nasuwa wiele skojarzeń ? dla nas jednym z istotniejszych jest zbliżający się termin kolejnego spotkania szkoleniowego z przedstawicielami Państwowej ...

Jesienna tradycja Jesień nasuwa wiele skojarzeń ? dla nas jednym z istotniejszych jest zbliżający się termin kolejnego spotkania szkoleniowego z przedstawicielami Państwowej Straży Łowieckiej. Zadaniem Państwowej Straży Łowieckiej jest kontrola realizacji przepisów ustawy Prawo łowieckie, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zwierzyny, zwalczania kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego, zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie łowiectwa oraz kontroli legalności skupu i obrotu zwierzyną. Kolejne edycje doskonalenia zawodowego uwypuklały inne aspekty skutecznej i bezpiecznej realizacji zadań. W 2006 roku było to wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego, w 2007 - ujawnianie i zabezpieczanie śladów kryminalistycznych oraz oględziny miejsca zdarzenia, w 2008 - prowadzenie postępowania przygotowawczego, w 2009 - Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych oraz zadania PSŁ jako ?podmiotu zobowiązanego?. W tym roku nowym elementem było udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Tradycyjnie, jak co roku, podstawowa część zajęć dotyczyła prawnych aspektów realizacji zadań PSŁ oraz doskonalenia umiejętności strzeleckich.

Jesienna tradycja Jesienna tradycja Jesienna tradycja
Jesienna tradycja Jesienna tradycja Jesienna tradycja

autor: Artur Godlewski

(08.10.10)