Postępowanie dyscyplinarne w Policji - 2010 - Szkoła Policji w Pile

Postępowanie dyscyplinarne w Policji

Data publikacji 06.06.2011

?Stosowanie materialnego prawa karnego w postępowaniu dyscyplinarnym policjantów?, ?Odpowiedzialność dyscyplinarna policjanta za czyny będące ...

Postępowanie dyscyplinarne w Policji ?Stosowanie materialnego prawa karnego w postępowaniu dyscyplinarnym policjantów?, ?Odpowiedzialność dyscyplinarna policjanta za czyny będące przejawem nieprzestrzegania zasad etyki zawodowej. Problem kwalifikacji zachowania policjanta jako czynu nieetycznego?, ?Odpowiedzialność dyscyplinarna w niemieckiej Policji na podstawie Bundesdisziplinargesetz?, ?Status prawny rzecznika dyscyplinarnego?, ?Dyskwalifikacja dowodu w postępowaniu dyscyplinarnym policjantów?. To tylko niektóre z tytułów referatów, które wygłosili dziś uczestnicy Seminarium ?Postępowanie dyscyplinarne w Policji?, które zorganizowano w Szkole pod patronatem Wyższej Szkoły Biznesu w Pile i współudziale Biura Kadr i Szkolenia KGP.

Postępowanie dyscyplinarne w Policji W Seminarium wzięło udział blisko 50 osób, wśród których nie zabrakło przedstawicieli środowisk naukowych (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Biznesu w Pile, czy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile), Straży Granicznej, jednostek organizacyjnych Policji (Komendy Głównej Policji, garnizonów wojewódzkich i powiatowych) - ekspertów, teoretyków i praktyków. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. prof. zw. dr hab. Bogusław Sygit, dziekan Wyższej Szkoły Biznesu w Pile - doc. dr Ireneusz Adamczak, dr hab. Hanna Paluszkiewicz ? z Zakładu Postępowania Karnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Maria Wierzejewska-Raczyńska - prokurator rejonowy w Pile, czy też podinsp. Sebastian Maj - naczelnik Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Opolu, autor książki ?Postępowanie dyscyplinarne w służbach mundurowych?.

Podczas obrad prelegenci poruszali wiele interesujących tematów dotyczących postępowania dyscyplinarnego w służbach mundurowych, a podczas dyskusji wymieniano się spostrzeżeniami i doświadczeniami.

Postępowanie dyscyplinarne w Policji Postępowanie dyscyplinarne w Policji Postępowanie dyscyplinarne w Policji Postępowanie dyscyplinarne w Policji
Postępowanie dyscyplinarne w Policji Postępowanie dyscyplinarne w Policji Postępowanie dyscyplinarne w Policji Postępowanie dyscyplinarne w Policji

autor: Anna Fons

(05.10.10)