Wspólnymi siłami

Data publikacji 03.06.2011

Zapobieganie i zwalczanie przestępczości gospodarczej obejmuje działania różnych organów m.in. Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, organów wymiaru sprawiedliwości.

Wspólnymi siłami Zapobieganie i zwalczanie przestępczości gospodarczej obejmuje działania różnych organów m.in. Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, organów wymiaru sprawiedliwości. Jedną z najważniejszych potrzeb w tym zakresie jest szkolenie kadr. Mł. chor. Rafał Jankowski z Zakładu Prawa Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie przeprowadził w tym tygodniu wykłady dla słuchaczy kursu specjalistycznego z zakresu zwalczania przestępczości gospodarczej nt. przestępczości podatkowej i celnej.

W trakcie dwudniowych zajęć przedstawione zostały zmiany naszego systemu prawnego, jakie zaszły w związku z wejściem do Unii Europejskiej i strefy Schengen. Omówiono przestępstwa podatkowe i celne, ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego i VAT, problematykę procedury celnej i podatkowej oraz dokumentacji z nią związanej. Przy omawianiu przestępstw analizowano metody działalności przestępczej z zakresu poszczególnych podatków. Podkreślona została konieczność współpracy Policji z organami kontroli skarbowej, podatkowymi i celnymi oraz wymiany informacji z uwzględnieniem obowiązujących tajemnic.

Wspólnymi siłami Wspólnymi siłami

autor: Krzysztof Opaliński

(23.09.10)

Powrót na górę strony