Od Policji do... Policji - 2010 - Szkoła Policji w Pile

Od Policji do... Policji

Data publikacji 03.06.2011

Na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1919 roku, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powołał do życia Policję Państwową, której zadaniem stała się ochrona bezpieczeństwa ...

Od Policji do... Policji Na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1919 roku, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powołał do życia Policję Państwową, której zadaniem stała się ochrona bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. I tak przez kolejne dziesięciolecia Policja tworzyła ciekawą historię. Od początków istnienia formacji, poprzez okres okupacji, Milicji Obywatelskiej do Policji po roku 1990. Historię tę dokumentują liczne zdjęcia, dokumenty, medale i odznaczenia, które przenoszą w świat błękitnych mundurów. Tę fascynującą historię mogli prześledzić goście, którzy przybyli na wernisaż wystawy zbiorów podinsp. w st. spoczynku Piotra Fiałkowskiego (KWP w Bydgoszczy) oraz pana Macieja Kaczmarka, którą dziś zaprezentowano w szkolnej galerii sztuki ?Akwarium?.

W uroczystości wzięli udział komendant Szkoły insp. Jerzy Powiecki, jego zastępcy, kadra, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Piły. Piotr Fiałkowski z prawdziwą pasją opowiedział gościom oraz uczniom z ?klas policyjnych? o swojej kolekcji, którą tworzy od 6 lat. A jest o czym opowiadać, ponieważ na wystawie można zobaczyć m.in.:
- zbiór dokumentów formacji policyjnych z okresu XIX wieku,
- zbiór dokumentów policji województwa lwowskiego z czasów II Rzeczypospolitej z unikatową legitymacją emeryta policyjnego st. przodownika policji Stanisława Świerkosza z miejscowości Gassendorf,
Od Policji do... Policji - zbiór odznaczeń i medali policyjnych, milicyjnych z unikatowym odznaczeniem Polska Swojemu Obrońcy - z 1921 roku,
- zbiór tablic z budynków MO, Policji,
- zbiór mundurów milicyjnych i policyjnych z wyjątkowymi mundurami oficera z misji pokojowej w Kosowie oraz zastępcy komendanta głównego Policji, nadinspektora Henryka Tokarskiego,
- hełm policyjny, tzw. rogacz, wzór austriacki, z 1917 roku, z orłem polskim, wzór 27,
- zdjęcia pomordowanych policjantów przez NKWD w Twerze,
- zdjęcia policyjne z okresu II RP: Komendy Powiatowej w Żninie, Gnieźnie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu,
- szkic do patrolowania z 1922 roku z Posterunku Policji Państwowej w Gassendorf (byłe województwo lwowskie).

Wystawa będzie czynna do 15 października. Zapraszamy osoby indywidualne oraz grupy zwiedzających. Przed wizytą prosimy o kontakt ze szkolną animatorką kultury panią Anną Fons, tel. (67) 352 21 66, e-mail: kultura@pila.szkolapolicji.gov.pl

Od Policji do... Policji Od Policji do... Policji Od Policji do... Policji Od Policji do... Policji
Od Policji do... Policji Od Policji do... Policji Od Policji do... Policji Od Policji do... Policji

autor: Anna Fons

(22.09.10)