Cenna wiedza

Data publikacji 03.06.2011

Przestępstwa gospodarcze powodują poważne straty dla Skarbu Państwa i naruszają interesy wszystkich uczestników obrotu gospodarczego, zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów.

Cenna wiedza Przestępstwa gospodarcze powodują poważne straty dla Skarbu Państwa i naruszają interesy wszystkich uczestników obrotu gospodarczego, zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów. Ponadto powodują utratę zaufania do systemu gospodarczego lub jego konkretnych instytucji. Jedną z form współczesnej przestępczości jest pranie pieniędzy.
Naczelnik Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Gorzowie Wlkp. podinsp. Radosław Mazur i zastępca naczelnika tego Wydziału podinsp. Waldemar Taborowski przeprowadzili dwudniowe zajęcia dydaktyczne z zakresu ujawniania i zwalczania przestępstw przeciwko własności intelektualnej i przemysłowej oraz prania pieniędzy dla słuchaczy kursu specjalistycznego z zakresu zwalczania przestępczości gospodarczej.
Zaproszeni goście omówili fazy prania pieniędzy, wskazując metody i instytucje wykorzystywane w poszczególnych fazach oraz sposoby działania sprawców przestępstw przeciwko własności intelektualnej i przemysłowej. Przedstawiając poszczególne metody i sposoby, wskazywali symptomy ich występowania oraz możliwości ich ujawnienia. Zwrócili także uwagę na ograniczenia związane z uzyskiwaniem informacji stanowiących tajemnice zawodowe.

autor: Krzysztof Opaliński

(15.09.10)

Powrót na górę strony