Nie tylko sowa - mądra głowa

Data publikacji 03.06.2011

Sowa, jeden z najbardziej znanych nocnych ptaków, kojarzy się większości z nauką, wiedzą i książkami, w których możemy odnaleźć mądrość i doświadczenia minionych pokoleń. ...

Nie tylko sowa - mądra głowa Sowa, jeden z najbardziej znanych nocnych ptaków, kojarzy się większości z nauką, wiedzą i książkami, w których możemy odnaleźć mądrość i doświadczenia minionych pokoleń. "Sowa - mądra głowa", bohaterka wiersza Jana Brzechwy, była także elementem dekoracyjnym obchodów rozpoczęcia roku szkolnego w zaprzyjaźnionym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile. W uroczystości wzięli udział uczniowie, grono pedagogiczne oraz zaproszeni goście. Naszą Szkołę reprezentował zastępca komendanta ds. dydaktycznych insp. Witold St. Majchrowicz. Nowo przybyli uczniowie złożyli ślubowanie, a dyrektor Zespołu Szkół pani Maria Kubica życzyła wszystkim, aby ten rok szkolny zaowocował nowymi wyzwaniami i sukcesami. Podczas uroczystości zaprezentowano część artystyczną, podczas której wystąpiła uzdolniona młodzież, prezentując przybyłym swoje talenty wokalne, recytatorskie i sportowe. w tym roku naukę w ZSP rozpoczęło 740 uczniów, a wśród nich 134 w czterech pierwszych klasach o profilu policyjnym. Czekają na nich spotkania z naszymi wykładowcami i ciekawe zajęcia z elementami kryminalistyki, prawa, technik interwencji czy policyjnej musztry.

Nie tylko ?sowa - mądra głowa? Nie tylko ?sowa - mądra głowa? Nie tylko ?sowa - mądra głowa? Nie tylko ?sowa - mądra głowa?

autor: Anna Fons

(01.09.10)

Powrót na górę strony