Dokumenty w świecie kryminalistyki - 2010 - Szkoła Policji w Pile

Dokumenty w świecie kryminalistyki

Data publikacji 03.06.2011

Nowa pozycja z kręgu literatury zawodowej "Dokument jako ślad kryminalistyczny. Wybrane aspekty" autorstwa młodszego wykładowcy ...

Dokumenty w świecie kryminalistyki Nowa pozycja z kręgu literatury zawodowej "Dokument jako ślad kryminalistyczny. Wybrane aspekty" autorstwa młodszego wykładowcy Zakładu Kryminalnego nadkom. Leszka Koźmińskiego, jak sugeruje jej tytuł, w całości poświęcona została najważniejszym zagadnieniom kryminalistycznych badań dokumentów - od oględzin do opinii biegłego. Autor w zwięzłej formie spróbował połączyć aspekty praktyczne i dydaktyczne, uwzględniając z jednej strony wypracowane i utrwalone w technice kryminalistycznej zasady postępowania z dokumentami jako śladami i dowodami rzeczowymi, a z drugiej strony odwołując się do osiągnięć współczesnej kryminalistyki badawczej. W założeniu pozycja ta napisana została dla określonego czytelnika. W pierwszej kolejności kierowana jest do szerokiego grona policjantów służby kryminalnej, zajmujących się zarówno postępowaniami przygotowawczymi, jak i pracą operacyjno-rozpoznawczą. Nie ograniczając jednak kręgu odbiorców, wydawnictwo to znakomicie poszerzyć może wiedzę policjantów wszystkich pozostałych służb, w tym prewencyjnej, techniki kryminalistycznej i wspomagającej. Wydawnictwo jest udanym zebraniem podstawowych wiadomości na temat ogólnie rozumianych kryminalistycznych badań dokumentów. Autor opisuje m.in. pojęcie dokumentu w prawie i kryminalistyce, fałszerstwa w prawie karnym, prezentuje najważniejsze zasady zabezpieczania dokumentów na miejscach zdarzeń, opisuje zasady pobierania materiału porównawczego do badań pismoznawczych, prezentuje główne kierunki badawcze i przypomina o zasadach powoływania biegłych oraz dostarczania im materiałów badawczych.

autor: Jarosław Zientkowski

(25.08.10)