Szkolenie i doskonalenie - 2010 - Szkoła Policji w Pile

Szkolenie i doskonalenie

Data publikacji 03.06.2011

Edukacja policyjnych kadr funkcjonuje w kilku płaszczyznach. Szkolenie zawodowe odbywają nowi adepci policyjnej służby i kandydaci do objęcia stanowisk oficerskich.

Szkolenie i doskonalenie Edukacja policyjnych kadr funkcjonuje w kilku płaszczyznach. Szkolenie zawodowe odbywają nowi adepci policyjnej służby i kandydaci do objęcia stanowisk oficerskich. Kompetencje zawodowe kształtowane są przede wszystkim na kursach specjalistycznych, właściwych dla poszczególnych rodzajów służby, natomiast bieżące uzupełnianie wiedzy i umiejętności odbywa się w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego.
Szkoła Policji w Pile, specjalizując się w doskonaleniu służby kryminalnej, rozpoczęła dzisiaj dwa kursy: w zakresie wykonywania wybranych czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych oraz dla policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej. Pierwszy jest adresowany do policjantów służby kryminalnej, a na trzon programu składa się wiedza i umiejętności, które są niezbędne do realizacji procesu wykrywczego. Drugi z kursów jest bardziej zaawansowany i wymaga już na wstępie określonego doświadczenia i wiedzy, gdyż jest adresowany do policjantów, którzy realizują proces wykrywczy określonego wachlarza przestępstw, które popularnie nazywane są przestępstwami gospodarczymi. Łącznie doskonalenie zawodowe rozpoczęło dzisiaj 52 policjantów, reprezentujących wszystkie garnizony w kraju.

Szkolenie i doskonalenie Szkolenie i doskonalenie Szkolenie i doskonalenie Szkolenie i doskonalenie

autor: Artur Godlewski

(16.08.10)