Początek

Data publikacji 03.06.2011

Za nimi proces doboru, wcielenie do służby, ślubowanie. Dzisiaj, rozpoczynając szkolenie podstawowe, otworzyli istotny, o ile nie najważniejszy, etap policyjnej kariery, ....

Początek Za nimi proces doboru, wcielenie do służby, ślubowanie. Dzisiaj, rozpoczynając szkolenie podstawowe, otworzyli istotny, o ile nie najważniejszy, etap policyjnej kariery, warunkujący ich przyszłe losy. Początek Mowa o 143 słuchaczach kursu podstawowego, reprezentujących garnizony: dolnośląski, kujawsko-pomorski, lubuski, pomorski i wielkopolski, dla których okres szkolenia będzie pierwszym etapem służby, pozwalającym na zdobycie podstawowych kompetencji zawodowych. Będzie to również czas, podczas którego będą wdrażać się do przestrzegania dyscypliny służbowej. Pozwoli im to we właściwy sposób funkcjonować i realizować zadania służbowe w hierarchicznej strukturze organizacji, jaką jest Policja.

Początek Początek Początek Początek

autor: Artur Godlewski

(10.08.10)

Powrót na górę strony