Na półmetku

Data publikacji 03.06.2011

Samorząd szkolny podsumował swoją półroczną pracę. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia nowego składu zarządu...

Na półmetku Samorząd szkolny podsumował swoją półroczną pracę. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia nowego składu zarządu, któremu przez najbliższe trzy miesiące będzie przewodniczyła post. Natalia Michalak z kursu podstawowego. Stało się już tradycją, że samorząd spotyka się przynajmniej raz w miesiącu z komendantem Szkoły (takich spotkań w tym czasie było 10). Ich tematyka jest różnorodna, w większości jednak dotyczy słuchaczy i kursów odbywających się w Szkole (m.in. przestrzegania regulaminu pobytu, spraw związanych z zakwaterowaniem, posiłkami).

Samorząd aktywnie włącza się w działania na rzecz osób chorych, ubogich czy niepełnosprawnych. Od wielu lat współpracuje z Domem Pomocy Społecznej w Rzadkowie, Wielofunkcyjną Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Pile, Centrum Charytatywno-Opiekuńczym Caritas w Pile oraz Warsztatem Terapii Zajęciowej w Leżenicy. W minionym półroczu udało się zorganizować i uczestniczyć w ośmiu imprezach, wśród których na szczególną uwagę zasługują wspólne zawody sportowe, wycieczki, podczas których nasi przyjaciele uczą się odnajdywać radość życia pomimo swojej niepełnosprawności.

Na półmetku Samorząd podjął też kilka inicjatyw związanych z honorowym oddawaniem krwi. Jego działalność była widoczna we współpracy z ?klasami policyjnymi? z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile, szczególnie w obszarze wspólnych imprez i spotkań związanych z profilaktyką i prewencją kryminalną. Na spotkaniu sformułowano również zadania związane z działalnością samorządu w drugim półroczu. Po raz kolejny dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy wsparli działalność samorządu swoimi siłami, talentami i czasem.

Na półmetku Na półmetku Na półmetku Na półmetku
Na półmetku Na półmetku Na półmetku Na półmetku
  Na półmetku Na półmetku  

autor: Wojciech Thiel

(30.07.10)
Powrót na górę strony