Sprawcy zatrzymani - 2010 - Szkoła Policji w Pile

Sprawcy zatrzymani

Data publikacji 03.06.2011

100 minut zajęło zatrzymanie sprawców przestępstwa. Tyle czasu trwał egzamin kończący kurs specjalistyczny dla policjantów służby kryminalnej ...

Sprawcy zatrzymani 100 minut zajęło zatrzymanie sprawców przestępstwa. Tyle czasu trwał egzamin kończący kurs specjalistyczny dla policjantów służby kryminalnej, zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej. Był on podsumowaniem dwumiesięcznego kursu, wymagającym bogatej wiedzy i doświadczenia, zarówno z zakresu szeregu gałęzi prawa, problematyki gospodarczej, finansowej, jak i taktyki kryminalistycznej. W efekcie 35 słuchaczy (czyli 100%), reprezentujących 15 garnizonów, zdało egzamin z wynikiem pozytywnym.

Sprawcy zatrzymani Sprawcy zatrzymani Sprawcy zatrzymani

autor: Artur Godlewski

(29.07.10)