Uprowadzenia - kontynuacja

Data publikacji 02.06.2011

Zakończyła się trzecia edycja warsztatów szkoleniowych poświęconych działaniom operacyjno-wykrywczym w sprawach uprowadzeń osób w celu wymuszenia okupu.

Uprowadzenia - kontynuacja Zakończyła się trzecia edycja warsztatów szkoleniowych poświęconych działaniom operacyjno-wykrywczym w sprawach uprowadzeń osób w celu wymuszenia okupu. Podczas trzydniowego spotkania uczestnicy przygotowywali się m.in. do prawidłowego reagowania i prowadzenia czynności wykrywczych w przypadku uzyskania informacji o uprowadzeniu osoby. Organizatorzy przedsięwzięcia, na prośbę uczestników, wzbogacili część praktyczną warsztatów. Podczas tych zajęć planowano działania i podejmowano decyzje w związku z uzyskaniem informacji o uprowadzeniu, przy założeniu ograniczonych sił i środków oraz potrzebie reakcji na inne równolegle zaistniałe zdarzenia.

Uprowadzenia - kontynuacja W charakterze prelegentów w warsztatach udział wzięli: insp. Dariusz Rudy - zastępca dyrektora CBŚ, Janusz Gołębiewski z Wydziału Kryminalnego BK KGP, podinsp. Andrzej Kawczyński - naczelnik Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw KSP, nadkom. Mariusz Lenczewski - zastępca naczelnika z KSP, podkom. Robert Malinowski - zastępca naczelnika Wydziału Analizy Kryminalnej BWK KGP oraz podinsp. Jarosław Zientkowski z Zakładu Kryminalistyki pilskiej szkoły Policji.

  Uprowadzenia - kontynuacja Uprowadzenia - kontynuacja  

autor: Marzena Brzozowska

(28.05.10)

Powrót na górę strony